Øyvin Dybsand

Førsteamanuensis
Bilde av Øyvin Dybsand
English version of this page
Telefon +47 22 85 46 59
Faks +47 22 85 47 63
Rom 321
Treffetider Fredag 12-13 etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for musikkvitenskap ZEB-bygningen 2. etasje Sem Sælands vei 2 0371 OSLO
Postadresse Institutt for musikkvitenskap Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO

http://folk.uio.no/oyvindyb/musikk/

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Norsk musikkhistorie (særlig ca. 1850-1920, med Johan Halvorsen som spesiale).
 • Europeisk musikkhistorie (særlig romantikken, impresjonismen og 1. halvdel av 20. århundre, med Max Reger som spesiale).
 • Hørelære, musikklære og satslære.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMV

"Johan Halvorsens fiolinkonsert (1907-09)"

Emneord: Norsk musikk, Musikklivshistorie, Klassisk-romantisk musikk, Musikkhistorie, Musikkanalyse, Hørelære

Publikasjoner

 • JOHAN HALVORSEN (1864-1935). En undersøkelse av hans kunstneriske virke og en stilistisk gjennomgang av hans komposisjoner. Med en tematisk verkoversikt og en kronologisk fortegnelse over Halvorsens konsertvirksomhet. Avhandling for graden ph.d., Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 2016. Lenke til elektronisk publisert utgave: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-52890

 • "Noen særdrag i Max Regers musikk, med særlig vekt på Pianotrio i e, op. 102", i Studia Musicologica Norvegica 1991, s. 7-30.

 • "Regers Klaviertrio op. 102 - eine Komposition 'der Nase nach, ohne Inspiration, ohne wesentlichen Plan, ohne Pointen und erkennbare Ziehle'?" i Reger-Studien 5 - Beträge zur Regerforschung, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1993, s. 189-219.
 • "Musikken til det indiske skuespillet Vasantasena. Johan Halvorsens første større orkesterverk", i Studia Musicologica Norvegica 1999, s. 284-312.
 • "Johan Halvorsens musikalske virksomhet i 1890-årenes Bergen" i Jangaard, Monica (red.): Edvard Grieg i kulturbyen, Troldhaugens skriftserie 2000, Bergen 2000, s. 109-113.
 • "The Allegretto movement of Reger's Piano Trio Op. 102 - a musical game at the intersection between Brahms and Messiaen" i Reger-Studien 7 - Festschrift für Susanne Popp, Carus-Verlag, Stuttgart 2004, s. 265-285.
 • Dybsand, Øyvin (2016). Johan Halvorsen og Musikkfesten i Bergen 1898. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  42, s 7- 26 . doi: 10.18261/issn.1504-2960-2016-01-03
 • Dybsand, Øyvin (2004). The Allegretto movement of Reger�s Piano Trio Op. 102 � a musical game at the intersection between Brahms and Messiaen. Reger-Studien 7 - Festschrift für Susanne Popp (=Schriftenreihe des Max-Reger-Instituts Karlsruhe, bd. XVII).  17, s 265- 285
 • Dybsand, Øyvin (2004). Arvid Kleven (1899–1929) : Symfonisk fantasi op. 15, I: Erling Sverdrup Sandmo (red.),  Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905 - 2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905 - 2005 (dobbeltspråklig utgivelse).  Music Information Centre Norway/Press forlag.  ISBN 82-7547-157-5.  7.  s 50 - 55
 • Dybsand, Øyvin (2004). Johan Halvorsen : Kantate ved kroningen i Trondhjems domkirke 22. juni 1906, I: Erling Sverdrup Sandmo (red.),  Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905 - 2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905 - 2005 (dobbeltspråklig utgivelse).  Music Information Centre Norway/Press forlag.  ISBN 82-7547-157-5.  3.  s 22 - 27
 • Dybsand, Øyvin (2004). Leif Halvorsen (1887–1959) : Musikk til Hamsun-filmen Markens Grøde, I: Erling Sverdrup Sandmo (red.),  Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905 - 2005 / Music in a free state. Norwegian orchestral music 1905 - 2005 (dobbeltspråklig utgivelse).  Music Information Centre Norway/Press forlag.  ISBN 82-7547-157-5.  6.  s 44 - 49
 • Dybsand, Øyvin (1999). "Musikken til det indiske skuespillet Vasantasena. Johan Halvorsens første større orkesterverk. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  s 284- 312
 • Dybsand, Øyvin (1991). Noen særdrag i Max Regers musikk, med særlig vekt på Pianotrio i e, op. 102. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  s 7- 30

Se alle arbeider i Cristin

 • Engeset, Bjarte; Fossheim, Jørn & Dybsand, Øyvin (2016). Johan Halvorsen: Fiolinkonsert, op. 28, kritisk utgave. Norsk Musikforlag.  ISBN 978-82-00-01246-7.  150 s.
 • Dybsand, Øyvin (2000). Johan Halvorsens musikalske virksomhet i 1890-årenes Bergen. Troldhaugens venner.  ISBN 8291738130.  5 s.
 • Dybsand, Øyvin (1993). Regers Klaviertrio op. 102 - eine Komposition 'der Nase nach, ohne Inspiration, ohne wesentlichen Plan, ohne Pointen und erkennbare Ziehle'? i Reger-Studien 5 - Beträge zur Regerforschung. Breitkopf & Härtel Verlag.  ISBN 3765102938.  30 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2005 00:00 - Sist endret 27. apr. 2016 14:42