Tami Gadir

Bilde av Tami Gadir
English version of this page
Telefon +47-22844146
Rom 320
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 2 ZEB-bygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO

Forskningsaktivitet 

Mitt spesialfelt er sosiologien, klangene og kulturen i moderne, elektronisk produsert dansemusikk.

Tidligere forskning: Min tidligere forskning har utforsket forholdet mellom musikalsk deltakelse og de estetiske og politiske ideologiene som kommer til uttrykk gjennom denne deltakelsen. Innenfor dette feltet har jeg vært spesielt opptatt av innflytelsen lyd har på kroppslig opplevelse i forhold til bevegelse.

Pågående forskning: Mitt post doc.-prosjekt undersøker fenomenologien i og resepsjonen av fremtredener av kvinnelige DJ-er, og kombinerer en sosio-historisk og etnografisk fase med en fortolkende analyse av musikalsk handling og de begrensninger som ligger i den. Videre undersøker jeg mekanismer som fremmer eller hindrer likeverd og deltakelse, samt kjønn og lyd innenfor moderne DJ-klangverdener og –kulturer.

Planlagt forskning: Noen bredere forskningsambisjoner inkluderer teorier om utopier og dystopier i musikalsk lyd og kultur, musikkens rolle i konflikter, musikalsk smak, og forholdet mellom (og det umulige i å skille) musikk og dans i ikke-vestlige kulturer.

 

Veiledningsområder (all veiledning foregår på engelsk)

Musikksosiologi

Musikk og kjønn

Musikalsk handling

Musikkteknologi

Musikk og dans

Musikk i konflikter, aktivisme og diplomati

Dansemusikk og DJ-kulturer

 

Undervisning ved UiO (all undervisning foregår på engelsk)

Høsten 2016:

- Seminarer om musicsosiologi i MUS4225 Fagtradisjoner i musikkvitenskapen http://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS4225/ 

- Gjesteforelesning (26. september) i MUS4311 Musikk og kulturstudier http://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS4311/

 

Våren 2016:

- Emneansvarlig, "MUS2500 / MUS4500 Aktuell musikkvitenskap. Electronic Dance Music: Technologies, Sounds, and Cultures"  

Bachelorstudenter: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS2500/

Masterstudenter: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS4500/

 

- Gjesteforelesning (19. februar) i MUS2605 Populærmusikkstudier (Popular Music Studies) http://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS2605/

- Gjesteforelesning (13. april) i MUS2445 Musikkens historie 2 http://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS2445/

 

Høsten 2015:

Seminar (30. september) in MUS4605 Research Seminar in Popular Music http://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS4605/ 

- Seminarer om musicsosiologi i MUS4225 Fagtradisjoner i musikkvitenskapen http://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS4225/

 

Våren 2015:

- Diverse forelesninger og seminarer i MUS2605 Populærmusikkstudier (Popular Music Studies) http://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS2605/

- Gjesteforelesning (19. mars) i MUS4320 Musikkpsykologi (Music Psychology) http://www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS4320/

 

Bakgrunn

Jeg fullførte min PhD-grad i 2014 ved University of Edinburgh, under veiledning av prof. Simon Frith og dr. Annette Davison.

Min tidligere utdanning omfatter Bachelor of Music med fordypning i komposisjon og utøvende piano, og Bachelor of Arts med fordypning i sosiologi fra University of New South Wales. Min musikkutdannelse var utelukkende innenfor klassisk musikk/kunstmusikk fram til jeg skiftet fokus til populærmusikk i 2010.

 

Publikasjoner

Gadir, T. (2017) ‘"I Don't Play Girly House Music": Women, Sonic Stereotyping and the Dancing DJ´, in Hawkins, S. (ed.) The Routledge Research Companion to Popular Music and Gender. London & New York: Routledge, 196–210.

 

Gadir, T. (2016) 'Resistance or Reiteration: rethinking gender in DJ cultures', Contemporary Music Review, 35(1), 115–129.     

 

Hanley, F., Gadir, T. and Noy, I. (2015) ‘Conversing ‘trina chéile’’, in Sellberg, K., Wånggren, L. and Aghtan, K. (eds) Corporeality and Cultures: Bodies in Movement. Aldershot: Ashgate, 9–20. http://www.ashgate.com/isbn/9781472421272

 

Gadir, T. (2013) ‘Techno Intersections: An Aural Account of Research in Edinburgh’, Dancecult, 5(1). Available at: https://dj.dancecult.net/index.php/dancecult/article/view/358/363

 

Kommende

Forty-Seven DJs, Four Women: Meritocracy, Talent, and Postfeminist Politics, in Dancecult.

"An Analysis of Agency from Decks and Dance Floor", Music Theory Online.

 • Gadir, Tami (2017). I Don't Play Girly House Music: Women, Sonic Stereotyping and the Dancing DJ, In  The Routledge Research Companion to Popular Music and Gender.  Routledge.  ISBN 9781472456830.  Chapter 14.  s 196 - 210
 • Gadir, Tami (2016). Resistance or Reiteration? Rethinking Gender in DJ Cultures. Contemporary Music Review.  ISSN 0749-4467.  35(1), s 115- 129 . doi: http://dx.doi.org/10.1080/07494467.2016.1176767
 • Hanley, Fiona; Gadir, Tami & Noy, Irene (2015). Conversing ‘trina chéile’, In Karin Sellberg; Lena Wånggren & Kamillea Aghtan (ed.),  Corporeality and Culture: Bodies in Movement.  Ashgate.  ISBN 978-1-4724-2127-2.  Chapter 1.  s 9 - 20
 • Gadir, Tami (2013). Techno Intersections: An Aural Account of Research in Edinburgh. Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture.  ISSN 1947-5403.  5(1) . doi: 10.12801/1947-5403.2013.05.01.12

Se alle arbeider i Cristin

 • Gadir, Tami (2016, 10. september). "Contemporary Music Review explores gender equality behind the DJ music scene" . [Internett].  The Girl: A Blog for the Modern Day Woman.
 • Gadir, Tami (2016, 25. oktober). «Feminin sound» = dårlig dansemusikk? . [Internett].  Kilden, kjønnsforskning.no.
 • Gadir, Tami (2016). Gendering Technologies, Racialising Bodies: Challenging Assumptions in the Theory and Practice of Dance Music and DJing.
 • Gadir, Tami (2016, 05. august). It’s hard to be a ‘Girl DJ’ - Exploring gender (in)equality behind the scenes of the Music industry. [Tidsskrift].  http://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/S=7dade3d4a668f202.
 • Gadir, Tami (2016, 07. november). Kvinnelige DJar vert diskriminerte . [Radio].  NRK Kulturnytt.
 • Gadir, Tami (2016). The Gendered Turntable: women DJs and their machines.
 • Gadir, Tami (2016). Traversing Asymmetries: Conversing with Women who DJ.
 • Gadir, Tami (2016). What is 21st Century musical instrument?.
 • Gadir, Tami (2016). “Women in Electronic Music” .
 • Gadir, Tami (2015). The Techno Magician: DJing, Gender and the Glass Ceiling.
 • Gadir, Tami (2015). Underground, Overrated: Gender Normativity in Dance Music and DJ cultures.
 • Gadir, Tami (2014). Analysing Agency: Perspectives from the DJ Booth.
 • Gadir, Tami (2014). Decks are Different: Dance Music, Turntablism and the DJ.
 • Gadir, Tami (2012). Creativity and its Constraints in Contemporary Club Cultures.
 • Gadir, Tami (2011). Addressing the 'Dance' in Dance Music: methodology, format and the idea of performance.
 • Gadir, Tami (2011). How Does the Music Move You? Ethnography, Music Analysis and Aesthetics in the Study of Contemporary Nightclub Dance Music.
 • Gadir, Tami; Hanley, Fiona & Noy, Irene (2011). Stepping out and into rhythms: moving corporeal inquiries from music, art history and cultural studies.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. jan. 2015 08:34 - Sist endret 18. apr. 2017 13:07