tellefk

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Undervisnings- og veiledningsområder

Folkemusikk, musikketnologi, instrumentorienterte emner, systematisk musikkvitenskap

Faglige kompetanseområder

Organologi - læren om musikkinstrumenter
Norsk folkemusikk, hardingfelemusikk
Rytmeforskning
Musikkteknologi

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMV

Jeg deltar i prosjektene Musical gestures, Aesthetics at Work og Rhythm in the Age of Digital Reproduction .

Mine delprosjekter tar utgangspunkt i mine tidligere arbeider om musikkinstrumenter på den ene siden og rytmeteori på den andre, og handler på ulike måter om forholdet mellom musikk, musiker(e) og teknologi.

Emneord: Musikkteknologi, Folke- og verdensmusikk, Musikkanalyse

Publikasjoner

"What is a musical instrument?". Svensk tidskrift för musikforskning 2008. Volum 90. s. 45-56

"Categories and timing: On the perception of meter." Ethnomusicology 2007. Volum 51. s. 64-84

"Digital sampling and analogue aesthetics." I: Arne Melberg (red): Aesthetics at Work. Unipub forlag 2007. ISBN 978-82-7477-294-6. s. 105-128

Analog revolution in digital technology . Paper til The Art of Record Production Conference, Edinburgh 8.-10-Sept 2006.

"Towards a coherent terminology and model of instrument description and design" (med Jensenius, Alexander Refsum). NIME 06 - New Interfaces for Musical Expression; 04.06.2006 - 08.06.2006

On the musicology of music production . Paper til The Art of Record Production Conference; London 17.09.2005 - 18.09.2005

"Description of grooves and syntax/process dialectics." I Hawkins, S (ed): Studia Musicologica Norvegica. Universitetsforlaget, Oslo. 2004; 30: 54-77. Også tilgjengelig som pdf-fil på henvendelse.

On variability in the performance of hardingfele tunes - and paradigms in ethnomusicological research . Med utgangspunkt i 70-tallets forskningsmiljø og den radikale musikkbevegelsen slik den fremsto i Norge diskuteres generelle problemer knyttet til form og prosess med hardingfelemusikk som konkret eksempel.

"Hunting for the Gold at the end of the Rainbow: Identity and Global Romanticism - On the Roots of Ethnic Music." I: Popular Musicology Online .
Noen linjer fra 70-tallets progressive musikkbevegelse frem til 'World music'-genren i dag.

"Images of Form: An Example from Norwegian Hardingfiddle Music". I: Godøy, R.I. og Jørgensen, H. (red): Musical Imagery. Swets & Zeitlinger 2001.

Musikkteori for folkemusikk - en innføring. Norsk musikkforlag 2000.
Lærebok for musikkstudenter i høyere musikkutdanning.

"Fenomenet "asymmetrisk takt" i norsk og svensk folkemusikk". I: Vollsnes, A.O. (ed.): Studia Musicologica Norvegica. Scandinavian University Press, Oslo. 1999; 25 : 387-430.
Gjennomgang av ulike teorier for og beskrivelser av den 'ujevne' springartakten; presentasjon av nye måleresultater og forslag til tolkning av fenomenet.

Instruments and the Electronic Age. Solum forlag. 1989. 198s: Om perspektiver på musikkinstrumenter.
Første del er en gjennomgang av eksisterende klassifikasjonssystemer for musikkinstrumenter; resten diskuterer hvordan spilleteknikk kan brukes som fokus for instrumentbeskrivelser. Boka finnes i papir og pdfutgaver her .

 • Kvifte, Tellef (2015). Den norske sekkepipa: historien om et prosjekt. Musikk og tradisjon.  ISSN 1892-0772.  s 83- 105
 • Knutzen, Håkon; Kvifte, Tellef & Wanderley, Marcelo M. (2014). Vibrotactile Feedback for an Open Air Music Controller, In Mitsuko Aramaki; Olivier Derrien; Richard Kronland-Martinet & Sølvi Ystad (ed.),  Sound, Music, and Motion.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-12975-4.  kap 3.  s 41 - 57
 • Kvifte, Tellef (2014). Teknologien og tradisjonen – Noter og opptak, nok en gang. Musikk og tradisjon.  ISSN 1892-0772.  28(1), s 7- 26 Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvifte, Tellef (2014). Traditions, archives and change, In Anne Margrete Fiskvik & Marit Stranden (ed.),  (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788232103713.  Part 3, ch 7.  s 289 - 300
 • Kvifte, Tellef (2013). Improvisasjon i folkemusikk - tradisjon, nyskaping eller påvirkning?. Musikk og tradisjon.  ISSN 1892-0772.  (27), s 47- 60
 • Kvifte, Tellef (2013). Musical Instruments and User Interfaces in Two Centuries, In Frode Weium & Tim Boon (ed.),  Material culture and electronic sound.  Smithsonian Institution Press.  ISBN 978-1-935623-10-6.  Chapter 8.  s 203 - 230
 • Kvifte, Tellef (2012). Analog, digital och sampling - tre centrala begrepp, I: Gunnar Ternhag & Johnny Wingstedt (red.),  På tal om musikproduktion. Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde.  Bo Ejeby förlag.  ISBN 978-91-88316-61-5.  Kapittel.  s 90 - 106
 • Kvifte, Tellef (2012). Ringves samlinger: mangfold og perspektiver, I:  Det begynte med et piano. Ringve museum 60 år.  Akademika forlag.  ISBN 9788232100507.  Kapittel.  s 111 - 122
 • Kvifte, Tellef (2012). "Svevende intervaller" - og svevende begrep. Musikk og tradisjon.  ISSN 1892-0772.  (26), s 93- 112
 • Kvifte, Tellef (2010). Composing a Performance: The Analogue Expreience in the Age of Digital (Re)Production, In Anne Danielsen (ed.),  Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction.  Ashgate.  ISBN 9781409403401.  13.  s 213 - 229
 • Kvifte, Tellef (2010). Folkemusikk, samspill og foranding. Mellom tradisjon og fornyelse. Musikk og tradisjon.  ISSN 1892-0772.
 • Kvifte, Tellef (2009). On the Description of Mapping Structures. Journal of New Music Research.  ISSN 0929-8215.  37(4), s 353- 362
 • Kvifte, Tellef (2008). Geografi og musikk. Arkivarens hodepine. Norsk folkemusikklags skrifter.  ISSN 0800-3734.  (21), s 7- 19
 • Kvifte, Tellef (2008). What is a musical instrument?. Svensk tidskrift för musikforskning.  ISSN 0081-9816.  90, s 45- 56
 • Kvifte, Tellef (2007). Categories and timing: On the perception of meter. Ethnomusicology.  ISSN 0014-1836.  51, s 64- 84
 • Kvifte, Tellef (2007). Digital sampling and analogue aesthetics, In Arne Melberg (ed.),  Aesthetics at Work.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-294-6.  Kapittel.  s 105 - 128
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge & Kvifte, Tellef (2006). Towards a gesture description interchange format , In Norbert Schnell; Frédéric Bevilacqua; Michael Lyons & Atau Tanaka (ed.),  6th International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  IRCAM - Centre Pompidou.  ISBN 9782844263148.  KAPITTEL.  s 176 - 179 Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvifte, Tellef & Jensenius, Alexander Refsum (2006). Towards a coherent terminology and model of instrument description and design , In Norbert Schnell; Frédéric Bevilacqua; Michael Lyons & Atau Tanaka (ed.),  6th International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  IRCAM - Centre Pompidou.  ISBN 9782844263148.  KAPITTEL.  s 220 - 225 Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvifte, Tellef (2005). "Fleksibelt metrum" - noen refleksjoner med utgangspunkt i norsk vokal folkemusikk, I: Hans-Hinrich Thedens; Astrid Nora Ressem; Reimund Kvideland & Erik Edvardsen (red.),  Ballader & blue Hawaii. Folkloristiske og musikkvitskaplege studiar tileigna Velle Espeland i høve 60-årsdagen 6. juli 2005.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-416-2.  Artikkel.  s 199 - 206
 • Kvifte, Tellef (2004). Description of grooves and syntax/process dialectics. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  30, s 54- 77
 • Kvifte, Tellef (2001). Hunting for the Gold at the end of the Rainbow: Identity and Global Romanticism - On the Roots of Ethnic Music. Popular Musicology Online.  ISSN 1357-0951.
 • Kvifte, Tellef (2000). The researcher, the informant and the personal study of a person, In Dan Lundberg & Gunnar Ternhag (ed.),  The Musician in Focus.  The Royal Swedish Academy of Music.  ISBN 91-89038-17-7.  s 25 - 34
 • Kvifte, Tellef (1999). Fenomenet "asymmetrisk takt" i norsk og svensk folkemusikk. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  25, s 387- 430
 • Kvifte, Tellef (1996). Fra NTAI til internet, I: Gunnar Ternhag (red.),  Genklang. En vänskrift til Märta Ramstens 60-årsdag.  Språk- och Folkminnesinstitutet.  Kapittel.  s 57 - 59
 • Kvifte, Tellef (1992). DDD Pilot Study, In Tellef Kvifte & G.W. Otiu-Kidenda (ed.),  Digital Audio Documentation and Distribution.  Dalarna Research Institute.  s 1 - 19
 • Kvifte, Tellef (1992). Music and Development Coordination. A Nordic Programme of Action, In Tellef Kvifte & G.W. Otiu-Kidenda (ed.),  Digital Audio Documentation and Distribution.  Dalarna Research Institute.
 • Kvifte, Tellef (1992). Musical Instruments and man-machine-interaction, or Why play the Tin Whistle when you got a Synthesizer?. Cybernetics & Human Knowing.  ISSN 0907-0877.  1(2-3), s 41- 49
 • Kvifte, Tellef (1989). Fra seljefløyte til synthesizer. Om gjenstandsforskning og massekultur. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  32, s 219- 228
 • Kvifte, Tellef (1987). Om EDB-katalogen for Norsk folkemusikksamling, Universitetet i Oslo. NIF Data.  ISSN 0782-7512.  2(1), s 4- 10
 • Kvifte, Tellef (1980). Lyd og bilde på boks. Spilleteknikk på hardingfele dokumentert med video-opptak. Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd.  ISSN 0015-7945.  25(4), s 33- 37

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvifte, Tellef (2000). Musikk teori for folkemusikk - en innføring. Norsk musikkforlag.  50 s.
 • Kvifte, Tellef (1999). Folkemusikk og folkedans. NRK Undervisningsredaksjonen Fjernsynet.  ISBN 82-7118-267-6.  18 s.
 • Kvifte, Tellef (1999). Slåttespill for blåsere. Praktisk innføring i instrumental norsk folkemusikk. Norsk musikkforlag.  ISBN 82-7093-410-0.  64 s.
 • Kvifte, Tellef (1989). Instruments and the Electronic Age. Solum.  ISBN 82-560-0625-0.  198 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvifte, Tellef (2015). Den norske sekkepipa - ?.
 • Knutzen, Håkon; Kvifte, Tellef & Wanderley, Marcelo M. (2013). Vibrotactile Augmentation of an Open-air Music Controller.
 • Kvifte, Tellef (2013). Flexible meter – a contradiction in terms?.
 • Kvifte, Tellef (2013). Hvorfor har vi ingen sekkepipetradisjon i Norge?. Folkemusikk - bladet for folkemusikk og folkedans.  (5), s 56- 57
 • Kvifte, Tellef (2013). Konsert i Kulturhuset, Harstad med Friensemblet.
 • Kvifte, Tellef (2013). Konsert i Tromsø med Friensemblet.
 • Kvifte, Tellef (2013). Konsert med Friensemblet.
 • Kvifte, Tellef (2013). Lyd som meningsbærer.
 • Kvifte, Tellef (2013). Stemmerett og stemmeprakt.
 • Kvifte, Tellef (2012). Konsert 'Friensemblet'.
 • Kvifte, Tellef (2012). Konsert med MobleyDix.
 • Kvifte, Tellef (2012). Møt artisten: Kyungso Park, Korea, Musicians of the Nile, Sidi Goma.
 • Kvifte, Tellef (2011). Den analoge revolusjonen med digital teknologi.
 • Kvifte, Tellef (2011). Konsert LuckyLoop.
 • Kvifte, Tellef (2011). Konsert, Medieutbildningen Högskolan Dalarna, Falun med LuckyLoop.
 • Kvifte, Tellef (2011). Musical Instrument User Interfaces: the Digital Background of the Analog Revolution.
 • Kvifte, Tellef (2011). Møtestad Europa.
 • Kvifte, Tellef (2011). Rädda spelmanstraditionen - er det nødvendig?.
 • Furholt, Ragnhild & Kvifte, Tellef (2010). Konsert på Vinterfestivalen, Rauland.
 • Kvifte, Tellef (2010). Is Sound a Field of Study?.
 • Kvifte, Tellef (2009). Arkivenes rolle i framtiden i en ny og digitalisert verden.
 • Omholt, Per Åsmund & Kvifte, Tellef (2009). Regional og typologisk variasjon i norsk slåttemusikk : en kvantitativ tilnærming med et historisk perspektiv .
 • Kvifte, Tellef (2008). Kan man være ekte og kommersiell uten å bli ekte kommersiell?.
 • Kvifte, Tellef (2008). LuckyLoop: Big, Fat and Beautiful. [CD].
 • Kvifte, Tellef (2008). Å være innenfor ved å være utenfor. Ballade.  ISSN 0332-5148.
 • Kvifte, Tellef (2007). Forstokka holdninger. Spelemannsbladet.  ISSN 0333-0370.  (7), s 18- 18
 • Kvifte, Tellef (2007). Krøklun. [CD].
 • Kvifte, Tellef (2007). Men, machines, instruments and performance.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Godøy, Rolf Inge & Kvifte, Tellef (2006). Towards a gesture description interchange format .
 • Jensenius, Alexander Refsum & Kvifte, Tellef (2006). Konsert: Improvisasjon for musikkballer og elektropipe.
 • Jensenius, Alexander Refsum; Kvifte, Tellef & Godøy, Rolf Inge (2006). Towards a Gesture Description Interchange Format [Poster].
 • Kvifte, Tellef (2006). Analog revolution in digital technology .
 • Kvifte, Tellef (2006). Hva er et musikkinstrument?.
 • Kvifte, Tellef (2006). Musical Meter and Software Implementations: The Case of Flexible Meters .
 • Kvifte, Tellef & Jensenius, Alexander Refsum (2006). Towards a coherent terminology and model of instrument description and design .
 • Kvifte, Tellef (2005). Märta Ramsten (red): The Polish Dance in Scandinavia and Poland. Svensk tidskrift för musikforskning.  ISSN 0081-9816.  87, s 149- 150
 • Kvifte, Tellef (2005). On the musicology of music production.
 • Kvifte, Tellef (2005). The concepts of additive and divisive rhythms - ethnocentric categories or useful tools?.
 • Jensenius, Alexander Refsum & Kvifte, Tellef (2005). Konsert: Improvisasjon for søppelbøtte, videokamera og saksofon.
 • Kvifte, Tellef (2003). Samarbeidsformer og arbeidsdeling mellom universiteter og arkiv innen folkemusikksektoren.
 • Kvifte, Tellef (2002). 'Groover' i norsk folkemusikk.
 • Kvifte, Tellef (2002). Variability in hardingfele music.
 • Kvifte, Tellef (2001). Making and rearranging data.
 • Kvifte, Tellef (2000). Grieg, Chateau Neuf Spelemannslag and the control of folk music.
 • Thedens, Hans-Hinrich & Kvifte, Tellef (2000). Traditional music in a modern society.
 • Kvifte, Tellef (1999). "Folk, folk og globalromatikk".
 • Kvifte, Tellef (1999). Images of Form: An example from Norwegian Hardingfiddle Music.
 • Kvifte, Tellef (1999). Nyttig om tradisjonsmusikk. Arabesk.  ISSN 0809-0807.  (4), s 34- 35
 • Kvifte, Tellef (1999). "The Images of Hierarchies - Helpful and Misleading.".
 • Kvifte, Tellef (1999). The description of grooves and the syntax/process dialectic.
 • Kvifte, Tellef (1998). Innføring i folkemusikkens musikkteori.
 • Kvifte, Tellef (1998, 22. august). Workshop i norsk slåttespill. [Radio].  Folkemusikkfestivalen i Århus.
 • Kvifte, Tellef (1997). Brukerveiledning for katalogiseringsprogrammet "FIOL".
 • Kvifte, Tellef (1997). Om globalromantikkens myter.
 • Kvifte, Tellef (1995). Obegripligt? Om hardingfelemusik. Lira (Falun).  ISSN 1401-1026.  (1), s 24- 27
 • Kvifte, Tellef (1995). The genesis of the multicultural musician.
 • Kvifte, Tellef (1994). Folkemusikk og jazz. Jazznytt.  ISSN 0332-7248.  (3)
 • Kvifte, Tellef (1994). Om variabilitet i fremføring av hardingfeleslåtter - og paradigmer i folkemusikkforskningen.
 • Kvifte, Tellef (1993). Brukerveiledning for FIOL, versj. 0.983.
 • Kvifte, Tellef (1993). Gunnar Ternhag: Hjort Anders Olsson. Bokmelding. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  49, s 157- 164
 • Kvifte, Tellef & Otiu-Kidenda, G.W. (ed.) (1992). Digital Audio Documentation and Distribution.
 • Kvifte, Tellef & Otiu-Kidenda, G.W. (ed.) (1992). Digital Audio Documentation and Distribution.
 • Kvifte, Tellef (1989). New Traditional Ensembles in Norway or: The Ensemble as a Perspective.
 • Ruud, Even & Kvifte, Tellef (1987). Musikk, identitet, musikkformidling.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2005 00:00 - Sist endret 23. juni 2010 14:00

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter