Fronter ved IMV

Instituttet benytter Fronter til eksamen på de fleste emner. Eksamensoppgaver blir lagt ut, og studentene leverer inn eksamensbesvarelser via Fronter.

 

Logg inn på Fronter

Hvordan hente ut min eksamensoppgave?

 • Finn riktig rom: Emnekode, semester og fellesrom.
 • Gå til mappen ”Eksamensoppgavetekst”. Her finner du eksamensoppgaven.
 • Oppgaven blir publisert på Fronter kl. 13.00 på utleveringsdatoen.
   

Hvordan levere inn besvarelser i Fronter?

VIKTIG!
Den elektroniske innleveringen via Fronter stenger presis kl 13.00 på eksamensdagen.
Ditt kandidatnummer skal være tittelen på alle tekst- og lydfiler du laster opp (eks. kan454mus2321.pdf).
Alle tekstdokumenter må leveres som pdf-fil.

 • Finn riktig rom: Emnekode, semester og fellesrom, eks, MUS2006 – fellesrom vår 2010.
 • Gå til hovedmappen ”Innlevering/Eksamensinnlevering” deretter til ”Semesteroppgave/Hjemmeoppgave”.
 • Last opp din oppgave som pdf-fil og eventuell lydfil (symbol ”Last opp fil” øverst til høyre).
 • Ditt kandidatnummer skal være tittelen på ALLE tekst- og lydfiler du laster opp (eks. kan454mus2321.pdf).
 • Klikk lagre, nå finner du navnet ditt på listen over de som har levert.
 • Du kan gjøre endringer frem til kl. 13.00 på eksamensdagen.


Problemer?

Sjekk at du:

 • har riktig brukernavn og passord, hvis ikke, kontakt HF student-IT.
 • har riktig kandiatnummer på Studentweb.
 • er meldt opp til riktig eksamen, hvis ikke - ta kontakt med eksamen-imv@imv.uio.no.

 

Av Julia Esther Eller
Publisert 12. mai 2010 13:13 - Sist endret 23. feb. 2017 09:25