English version of this page

IbsenStage

IbsenStage er en hendelsesbasert, relasjonell database over Ibsens skuespill på scenen, historisk og globalt. Den vil inneholde data fra over 10 000 oppsetninger av Henrik Ibsens skuespill og skal fortsette å vokse etter hvert som historiske og nyere data legges inn i basen.

IbsenStage er et forskningsverktøy, og skal kunne brukes i større og mindre forskningsprosjekter som vil anlegge en kvantitativ synsvinkel i tråd med dagens utvikling innenfor digital humaniora. I databasen finnes funksjoner for datavisualisering, nettverk (under utvikling) og kart. Slik kan man for eksempel enkelt produsere kart over spredningen av Ibsens skuespill, globalt eller regionalt, diakront så vel som synkront.

Kartlegginger av forskjellige stykker kan brukes til forskjellige former for komparative undersøkelser, både innenfor forfatterskapet (hvordan sprer ett stykke seg I forhold til andre – i forskjellige nasjonale tradisjoner osv.) og relatert til andre forfatterskap (hvordan sprer Ibsens dramaer seg i forhold til Beckett, Shakespeare, Brecht, Lorca?).

Data i IbsenStage kan også relateres til data som viser spredning av oversettelser, til teknologiutvikling, til økonomiske strukturer og finansiering, for kun å nevne noe. Dataene kan også undersøkes ved hjelp av nettverksanalyser, noe som allerede har resultert i interessante funn, jf. Helland, F. og Holledge, J. (2013). “A Doll’s House as National Tradition: Understanding the Construction of Aesthetic Value”. I: Assigning Cultural Values. Peter Lang Publishing Group, og Bollen, J. og Holledge, J. (2011). "Hidden dramas : cartographic revelations in the world of theatre studies". I: The Cartographical Journal, Vol. 48, No. 4, pp. 226-236.

Forskningsprosjekt med utgangspunkt i IbsenStage vil ofte i praksis benytte også andre, mer kvalitativt orienterte metoder i vekselvirkning med de kvantitative.

Databasen er utviklet i samarbeid med AusStage (www.ausstage.edu.au), den nasjonale databasen over utøvende kunst i Australia, og Nasjonalbiblioteket (ibsen.nb.no). IbsenStage er ledende i bruken av digital humaniora innenfor dramaforskningen.

Søk i databasen: IbsenStage

 

Publisert 2. mai 2014 15:06 - Sist endret 21. mars 2017 14:34