Publikasjoner

This work draws on digital humanities to offer a fresh new perspective on Ibsen’s most popular play.

Through the discussion of productions of Ibsen on four continents, Frode Helland explores how Ibsen is created through practice and his status as a classic is maintained.

On all continents, across the greatest divides, Henrik Ibsen's plays are staged every week.

Få tekster er tatt i bruk så aktivt og mangfoldig for å skape identitet og mening som Henrik Ibsens Peer Gynt.

På sitt beste klarer Henrik Ibsen å trollbinde publikum med sorg og glede, frykt og medlidenhet, humor og latter.

Leksikonet inneholder opplysninger om alle som Ibsen korresponderte med og alle som er omtalt i hans brev, i alt 1615 personer.

Hva vet vi egentlig om Henrik Ibsens slekt og bakgrunn i Skien? Jon Nygaards bok "... af stort est du kommen". Henrik Ibsen og Skien problematiserer måten Ibsens biografi og diktning er blitt fremstilt på i tidligere forskning.

Hvordan er forestillinger, bilder og myter knyttet til Ibsen som person og som ikon blitt dannet? Dette er spørsmålene boken belyser.

For første gang fortelles historien om Suzannah, den som stod Ibsen aller nærmest, og den han hentet inspirasjon fra til en rekke av hans kvinneskikkelser.

For første gang siden 1920-tallet: om forholdet mellom de to forfatterne som har blitt stående som Skandinavias viktigste på 1800-tallet.

Utgaven omfatter alle kjente skrifter fra Henrik Ibsens hånd, stort og smått, dels i form av et bokverk i 16 dobbeltbind og dels i form av en elektronisk utgave.

Boken beskriver forholdet mellom Henrik Ibsen og Georg Brandes.

Some of the Ibsen masters have published their theses

Artiklene i denne boken tar for seg Ibsen-resepsjonen i Sverige gjennom Ibsens forfatterskap og frem til hans død i 1906.

Innholdsfortegnelse til alle bøkene i serien Acta Ibseniana.

Acta Ibseniana er en serie med artikkelsamlinger og monografier om Ibsen og hans verker.

See innholdsfortegnelse for bøkene i Acta Ibseniana her: Innhold

Gjennom lesninger av fortellingene i "Unge Sjæle" postulerer professor Knut Brynhildsvoll at Sigurd Mathiesens debutsamling på flere vis introduserte den litterære modernismen i Norge.

Ibsen Studies er det eneste internasjonale tidsskriftet viet Henrik Ibsen og er et forum for debatt og kritikk for alle som forsker på Ibsen.

Tidsskriftet er tverrdisiplinært med bidrag fra litteratur- og teaterforskere, historikere og aktører innen teaterverdenen.

Tidsskriftet inneholder også anmeldelser av aktuell litteratur relatert til Ibsen og en egen seksjon for Ibsen-relaterte arrangementer.