Om Senter for Ibsen-studier

Senter for Ibsen-studier er et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt for forskning, dokumentasjon og undervisning om Henrik Ibsen.

Forskning

Senter for Ibsen-studier skal skape gode forskningsmiljøer. Forskningsprosjektene er tverrfaglige og internasjonale. Vi forsker på Ibsens tekster, Ibsen i ulike kulturer, Ibsen på teaterscenen og på Ibsens liv. Et av prosjektene er Ibsen Between Cultures med hovedfokus på nyere oppsetninger i Kina, India og Bangladesh. Prosjektet skal fremskaffe kunnskap om hva som skjer når Ibsens skuespill vandrer mellom kulturer.  
 

Formidling og dokumentasjon

Formidlings- og dokumentasjonsarbeid har en sentral plass i Ibsensenterets virksomhet. Bibliotekaren ved Ibsensenteret oppdaterer og utvider kontinuerlig den internasjonale Ibsen-bibliografien. Vi legger stor vekt på god veiledning av studenter og bistand til besøkende.

Studier

Senter for Ibsen-studier tilbyr et to-årig masterprogram og emner på bachelornivå. Studenten får en unik mulighet til å fordype seg i Ibsens liv og diktning. Studiet skal legge grunnlaget for videre forskning om Ibsen.
 

Boksamling

Senter for Ibsen-studier har en stor samling bøker og artikler om Ibsens liv og verk, utgaver av hans verker på mange språk, og en Ibsen-relevant referansensamling.