Giuliano D'Amico

Førsteamanuensis - Senter for Ibsenstudier
Bilde av Giuliano D'Amico
English version of this page
Telefon +47-22858689
Rom HW 221
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1166 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg forsker primært på nordisk litteratur fra 1800 og frem til i dag. Jeg har vært opptatt av å forstå denne litteraturen i en internasjonal sammenheng og har undersøkt resepsjonen og oversettelsene av forfattere som Ibsen, Bjørnson, Strindberg og Hamsun i forskjellige europeiske land (særlig England, Frankrike, Italia og Tyskland). I forbindelse med dette har jeg utviklet en interesse for opphavsrettshistorie og hvordan denne kan brukes som litteraturhistorisk kategori. Mitt nyeste akademiske interessefelt har vært vestlig esoterisme og jeg har forsket på hvordan visse nordiske forfatterskap har vært påvirket av denne. Jeg er i ferd med å avslutte et bokprosjekt om den svenske lyrikeren Håkan Sandell og den nordiske retrogardismen, en modernismekritisk bevegelse innen samtidslyrikk.

Undervisning

Ibsen Studies (master's 2-years)
IBS4101 - Ibsen's oeuvre in a historical, aesthetical and historical perspective

Bakgrunn

Førsteamanuensis i nordisk litteratur, NTNU (2015-2017)

Førsteamanuensis i nordisk litteratur, Høgskulen i Volda (2012-2015)

Gjennomføringsstipendiat, Universitetet i Oslo (2011-2012)

Ph.D. i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo (2008-2010)

Timelærer i nordisk litteratur, Universitetet i Milano (2009-2011)

Timelærer i norsk språk og litteratur, Universitetet i Torino (2006-2011)

Samarbeid

Forskergruppe Tekstutgivelse og resepsjon (ILN)

Forskergruppe The Materialities of the Modern Breakthrough 1870–1920 (NTNU)

Emneord: Resepsjon, Ibsen, Bokhistorie, Nordisk litteratur, Oversettelsestudier, Vestlig esoterisme, litteratursosiologi

Publikasjoner

 • D'Amico, Giuliano (2018). Retrogardism and Occulture in Håkan Sandell's Poetry, In Henrik Johnsson & Tessel Bauduin (ed.),  The Occult in Modernist Art, Literature, and Cinema.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-76498-6.  Kapittel 10.  s 215 - 234
 • D'Amico, Giuliano (2017). Henrietta Frances Lord: Translating Ibsen for the Theosophical Movement. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5653.  56(1), s 96- 122
 • D'Amico, Giuliano (2016). Henrik Ibsen und seine Agenten. Über acht bisher unbekannte Verträge zwischen Ibsen und Felix Bloch Erben, I: Jens Bjerring-Hansen; Torben Jelsbak & Monica Wenusch (red.),  Die skandinavische Moderne und Europa: Transmission - Exil - Soziologie.  Praesens Verlag.  ISBN 978-3-7069-0933-4.  Artikkel.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Norwegian literature (2014). Year's Work in Modern Language Studies.  ISSN 0084-4152.  (76), s 448- 455
 • D'Amico, Giuliano (2015). Between Occultism and Drama. Henrik Ibsen and Aleister Crowley. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  (34)
 • D'Amico, Giuliano (2015). Norwegian literature (2013). Year's Work in Modern Language Studies.  ISSN 0084-4152.  75, s 542- 551
 • D'amico, Giuliano (2015). Sinne, selvinnsikt og det politisk ukorrekte. Raseri av Cornelius Jakhelln, I: Massimo Ciaravolo; Sara Culeddu; Camilla Storskog & Andrea Meregalli (red.),  Forme di narrazione autobiografica nelle letterature scandinave / Forms of autobiographical narration in Scandinavian literature.  Firenze University Press.  ISBN 978-88-6655-804-0.  Kapittel 20.  s 307 - 318
 • D'Amico, Giuliano (2015). The whole world is one Atom Station: Laxness, the cold war, postcolonialism, and the economic Crisis in Iceland. Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5637.  87(4), s 457- 488 . doi: 10.1353/scd.2016.0017
 • D'Amico, Giuliano (2014). Editore-traditore? - Knut Hamsun lest, oversatt og publisert av italienske neofascister. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  114(1), s 33- 51
 • D'Amico, Giuliano (2014). Norwegian literature (2012). Year's Work in Modern Language Studies.  ISSN 0084-4152.  74, s 423- 431
 • D'Amico, Giuliano (2014). Six Points for a Comparative Ibsen Reception History. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  14(1), s 4- 37 . doi: 10.1080/15021866.2014.937151
 • D'Amico, Giuliano (2013). "Man ejer ikke Bøger, som man ejer Hus" - Bjørnson og opphavsrett, I: Liv Bliksrud; Giuliano D'Amico; Marius Wulfsberg & Arnfinn Åslund (red.),  Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997251.  Kapittel 2.  s 31 - 43
 • D'Amico, Giuliano (2012). Aleister Crowley Reads "Inferno". Towards an Occult Reception of Strindberg. Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5637.  84(3), s 323- 346
 • D'Amico, Giuliano (2012). Aleister Crowley e "Inferno" - Una lettura magica. AION - Sezione germanica.  ISSN 1124-3724.  22(1-2), s 9- 20 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bliksrud, Liv; D'Amico, Giuliano; Wulfsberg, Marius & Åslund, Arnfinn (red.) (2013). Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier. Novus Forlag.  ISBN 9788270997251.  408 s.
 • D'Amico, Giuliano (2013). Domesticating Ibsen for Italy. Enrico and Icilio Polese's Ibsen Campaign. Edizioni di Pagina.  ISBN 978-88-7470-280-0.  376 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • D'Amico, Giuliano (2018, 18. januar). En fjerdedel av forskerne i Norge er utlendinger. [Internett].  Khrono.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Fra black metal til Ibsen - hvorfor en italiensk 17-åring fant på å studere norsk litteratur.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Ibsen, Bjørnson og den italienske frigjøringskampen.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Isabelle M. Pagan and The Fantasy of Peer Gynt. Ibsen and Theosophy in Great Britain.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Lyset kommer fra sør? Ibsen og Hamsun i italiensk oversettelse.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Postfazione, I: Marco Pasi (red.),  Fernando Pessoa - Aleister Crowley: La bocca dell'inferno.  Federico Tozzi Editore.  ISBN 978-88-9872808-4.  Etterord.  s 321 - 334
 • D'Amico, Giuliano (2018). Un piemontese in Svezia - conversazione con Renzo Pavese. Rivista Savej.
 • D'Amico, Giuliano & Chams, Camilla (2018). En antimoderne poet. Mellom. Tidsskrift for omsett litteratur.  ISSN 2387-4880.  (1), s 99- 103
 • D'Amico, Giuliano & Langford, Malcolm (2018). Hvor mange internasjonale forskere tåler Norge?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 19
 • D'Amico, Giuliano & Langford, Malcolm (2018). Mindre tabloid - mer handling. Morgenbladet.no.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Alterità e gnosticismo nella poesia di Håkan Sandell.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Den internasjonale Ibsen. Mellom. Tidsskrift for omsett litteratur.  ISSN 2387-4880.  (2), s 110- 112
 • D'Amico, Giuliano (2017, 29. juni). Forsvarer utlendingene.  Klassekampen.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Internazionalizzazione delle università e forza lavoro straniera nel dibattito pubblico in Norvegia.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Isabelle M. Pagan and the Fantasy of Peer Gynt. Ibsen and Theosophy in Scotland.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Kvalifikasjoner, ikke nasjonalitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 14
 • D'Amico, Giuliano (2017). Samtid og framtid. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 30
 • D'Amico, Giuliano (2017). The Fantasy of Peer Gynt: Ibsen and Theosophy in Great Britain.
 • D'Amico, Giuliano (2017). “The sun rises on the fjords” – exoticism and domestication in early Italian Ibsen translations.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Trua på mennesket. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 30
 • Omdal, Gerd Karin & D'Amico, Giuliano (2017). Occult Media: Spiritualism and Mediumship in the Norwegian Modern Breakthrough.
 • D'Amico, Giuliano (2016, 26. mai). Archivio teatrale: Ibsen in Italia. [Radio].  Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2016, 07. januar). Archivio teatrale: John Gabriel Borkman. [Radio].  Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2016, 21. januar). Archivio teatrale: Un nemico del popolo. [Radio].  Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Bjørnson, Bjørnstjerne Martinius (1832–1910), In Stephen Ross (ed.),  Routledge Encyclopedia of Modernism.  Routledge.  ISBN 978-1-135-00035-6.  leksikalsk innførsel.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Cornelius Jakhelln: Raseri, Lokemål og Germania.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Esotérisme et anti-modernisme dans la poésie de Håkan Sandell.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Fascinerande likesæle. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 28- 29
 • D'Amico, Giuliano (2016). Garborg, Arne Aadne Eivindsson (1851–1924), In Stephen Ross (ed.),  Routledge Encyclopedia of Modernism.  Routledge.  ISBN 978-1-135-00035-6.  Leksikalsk innførsel.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Hva kan en italiener lære oss om Ibsen?. UkeAdressa.  s 38- 39
 • D'Amico, Giuliano (2016). Ibsen, Henrik Johan (1828–1906), In Stephen Ross (ed.),  Routledge Encyclopedia of Modernism.  Routledge.  ISBN 978-1-135-00035-6.  leksikalsk innførsel.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Ibsenfestivalen på Nationaltheatret. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 26- 27
 • D'Amico, Giuliano (2016). Lyset kommer fra Sør? En italieners bekjennelser om norsk litteratur.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Modern Breakthrough, In Stephen Ross (ed.),  Routledge Encyclopedia of Modernism.  Routledge.  ISBN 978-1-135-00035-6.  leksikalsk innførsel.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Occult media. Spiritualism in 19th-century Norwegian literature and newspapers.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Sannheten (?) om Hedda Gabler.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Sunn konkurranse. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • D'Amico, Giuliano (2016). The Fantasy of Peer Gynt. Ibsen and Theosophy in England.
 • D'Amico, Giuliano (2015, 10. desember). Archivio Teatrale: Spettri. [Radio].  Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2015, 22. oktober). Archivio teatrale: Casa di bambola. [Radio].  Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2015, 29. oktober). Archivio teatrale: L'anitra selvatica. [Radio].  Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2015). Esoteric experiments in Håkan Sandell's poetry.
 • D'Amico, Giuliano (2015). Esotericism and Anti-Modernism in the Poetry of Håkan Sandell.
 • D'Amico, Giuliano (2015). Frå seinsymbolistisk stil til modernisme. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 28
 • D'Amico, Giuliano (2015). Henrietta Frances Lord - A Translator of Ibsen for the Theosophical Movement.
 • D'amico, Giuliano (2015). Klart ein klassikar. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 29
 • D'Amico, Giuliano (2015). Språkleker i Cornelius Jakhellns forfatterskap.
 • D'Amico, Giuliano (2015). Strindberg en quête de la France. L’auto-traduction française du Père.
 • D'Amico, Giuliano (2015). Svartmetall som motivasjon for norsklæring.
 • D'Amico, Giuliano (2015). Translating and prefacing as political, feminist and occult activism. The case of Henrietta Frances Lord’s translations of Ibsen.
 • D'Amico, Giuliano (2015, 17. november). Tutto esaurito: Jon Fosse. [Radio].  Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2014). August Strindberg si autotraduce in francese.
 • D'Amico, Giuliano (2014, 17. mai). Che ci faccio qui? - Norvegia. [Radio].  Radio 2 Rai. Vis sammendrag
 • D'Amico, Giuliano (2014). Enrico Ibsen nelle prime traduzioni italiane.
 • D'Amico, Giuliano (2014). Evigaktuelle Ibsen. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 29
 • D'Amico, Giuliano (2014). Halldór Laxness' The Atom Station as a Cold War and Postcolonial novel.
 • D'Amico, Giuliano (2014). Knut Hamsun tradotto dai neofascisti italiani.
 • D'Amico, Giuliano (2014). Narve Fulsås (red.): Biografisk leksikon til Ibsens brev – med tidstavle. Acta Ibseniana X. Oslo: Senter for Ibsen-studier, 2013. 592 s.. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  14(2), s 167- 170 . doi: 10.1080/15021866.2014.999456
 • D'Amico, Giuliano (2014). Narve Fulsås: Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  14(2)
 • D'Amico, Giuliano (2014). Noko uvanleg er på ferde. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 28
 • D'Amico, Giuliano (2014). Pennas ukjende univers. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 35
 • D'Amico, Giuliano (2014). Postfazione, I:  La base atomica.  Iperborea.  Etterord.  s 257 - 263
 • D'Amico, Giuliano (2014). "Stiger ikke alle former fra en avgrunn?" Lyrikk og maleri i den skandinaviske retrogardismen.
 • D'Amico, Giuliano (2014). Strindberg in mare aperto.
 • D'Amico, Giuliano (2014). Strindberg à la conquête de la France. L'auto-traduction française du "Père".
 • D'Amico, Giuliano (2014). Stykkevis og delt. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 27
 • D'Amico, Giuliano (2014). "The sun rises on the fjords" - domestication and exoticism in early Italian Ibsen translations.
 • D'Amico, Giuliano (2014). Towards a Comparative Reception of Ibsen.
 • D'Amico, Giuliano & Hjorthol, Geir Petter (2014, 03. september). Skeptiske fagfolk.  Regionavisa.
 • D'Amico, Giuliano; Spaans, Ronny & Sandell, Håkan (2014). Retrogardisme.
 • Storti, Alessandro & D'Amico, Giuliano (2014). La base atomica.
 • D'Amico, Giuliano (2013). Back to the future. The Pre-Raphaelite Brotherhood and Scandinavian Retrogardism.
 • D'Amico, Giuliano (2013). Bjørnstjerne Bjørnson, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  Kapittel.
 • D'Amico, Giuliano (2013). Domesticating Ibsen for Italy.
 • D'Amico, Giuliano (2013, 16. september). Hva nytt er det om Bjørnson?.  Vårt Land.
 • D'Amico, Giuliano (2013). Ibsen i italiensk språkdrakt.
 • D'Amico, Giuliano (2013, 12. september). Italiensk professor med bøker om to norske litterære bautaer.  Møre.
 • D'Amico, Giuliano (2013). Leggere "Inferno" tramite l'esoterismo.
 • D'Amico, Giuliano (2013). Lærer norsk kultur av innvandrere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • D'Amico, Giuliano (2013). Sinne, selvinnsikt og det politisk ukorrekte. "Raseri" av Cornelius Jakhelln.
 • D'Amico, Giuliano (2013). Strindberg alla conquista della Francia.
 • D'Amico, Giuliano (2013). Theatrical criticism and marketing. The case of the Italian reception of Ibsen.
 • D'Amico, Giuliano (2013). Tilbake til fremtiden. Om den nordiske retrogardismen.
 • Saunders, Timothy & D'Amico, Giuliano (2013). Literature and History: Nordic Angles seminar.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2017 14:04 - Sist endret 31. aug. 2017 13:41