Tjenester og verktøy

Den internasjonale Ibsenbibliografien inneholder materiale av og om Henrik Ibsen.

Manuskriptsamlingen består av fotografier av Henrik Ibsens håndskrevne skuespill, dikt, brev og andre tekster.

Den digitale utgaven - HISe - inneholder alt bevart skriftlig materiale fra Henrik Ibsens hånd: skuespill, dikt, brev, sakprosa og øvrige tekster.

Du kan søke etter materiale av og om Henrik Ibsen i Nasjonalbibliotekets digitale arkiv.

Ibsen.nb.no er Norges offisielle nettsted om Henrik Ibsen.

Senter for Ibsen-studier har en stor boksamling med materiale av og om Henrik Ibsen. Biblioteket er i Henrik Wergelands hus (213), der både den stadig voksende boksamlingen og våre besøkende har gode forhold.

IbsenStage er en database over alle kjente Ibsen-oppsetninger, og det som gjør databasen til et suverent forskningsverktøy, er at dataene er hendelsebaserte og relasjonelle.

"The Multilingual Ibsen" presenterer Ibsens verker i original drakt sammen med oversettelser i ulike språk.

The Multilingual Ibsen