Den internasjonale Ibsenbibliografien

Den internasjonale Ibsenbibliografien inneholder materiale av og om Henrik Ibsen.

Søk i den internasjonale Ibsenbibliografien

 

Ibsenbibliografien inneholder referanser til

  • Henrik Ibsens verker på originalspråket og i oversettelser, både som selvstendige utgivelser og deler av andre publikasjoner
  • Parodier over og omdiktninger av Ibsens verker
  • Dokumenter om Ibsens liv og forfatterskap: Bøker, hovedoppgaver, småtrykk, artikler og kapitler i samlingsverker og konferanserapporter, i tidsskrifter og aviser
  • Videofilmer, DVDer, lydopptak og annet audiovisuelt materiale

Arbeidet med å registrere referanser og utvide bibliografien pågår kontinuerlig.

Faglig ansvarlig for bibliografien er Senter for Ibsen-studier.

 

Publisert 5. juli 2010 10:46 - Sist endret 8. juli 2010 11:58