Er du vår nye faddersjef?

Er du opptatt av at nye studenter skal få en god start på studiene? Er du kreativ, inspirerende og god til å holde mange baller i lufta? Har du vært fadder sjøl og har lyst til å lede vår fantastiske gruppe faddere studiestart januar 2018 og i august samme år? Da er du den vi ser etter!

Faddersjefene har blant annet ansvaret for rekruttering av faddere til alle studieprogrammer på HF og bidrag til lokale arrangementer i studiestartsukene, og vil jobbe tett med fakultetets studiestartkoordinator.

Oppgaver:

  • Rekruttere faddere til alle bachelorprogrammer og årsenheter på HF
  • Holde kontakt med studentforeninger og fadderkontakter tilknytta de ulike instituttene
  • Være HFs kontaktperson i det sentrale faddersjefssekretariatet
  • Bistå med pakking og distribusjon av faddergoder, samt under arrangementer i studiestartsuka
  • Delta på seminaret for alle faddersjefer ved UiO
  • Arrangere opplærings-workshop for alle faddere i forkant av studiestart
  • Arrangere studiestart for de internasjonale studentene som kommer i januar
  • Skrive en evalueringsrapport 

Lønn: Arbeidet er honorert som en 15 % stilling i lønnstrinn 40, tilsvarende 4.685 NOK i mnd.

Når?
Oktober 2017 til oktober 2018. Jobben er til tider svært intensiv, særlig i perioden rett før og under studiesterstart. Du være tilgjengelig for jobbing deler av sommeren 2017, og i uke 32, 33 og 34.

Hvem er du?
Du studerer på HF og er opptatt av å ha et bra studiemiljø
Du er en positiv type som kan motivere andre
Du har vært fadder tidligere
Du jobber ikke andre steder på dagtid
Det er en fordel hvis du har erfaring fra organisasjonsarbeid og fra arbeid med frivillige
Personlig egnethet blir vektlagt

Viktige egenskaper: Selvstendig og med gode samarbeidsevner. Effektiv, organisert og beholder oversikten.

Hvordan søke?
Send en kortfatta søknad med CV til sandra.janzso@hf.uio.no innen 21. september.
Aktuelle kandidater blir intervjua i uke 39.

Kontaktperson for stillinga: Studiestartkoordinator ved Det humanistiske fakultet, Sandra Janzsó

Publisert 27. mars 2017 13:08 - Sist endret 6. sep. 2017 09:27