Personer med emneord «Flerspråklighet»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Hanna Solberg Andresen Andresen, Hanna Solberg Stipendiat h.s.andresen@iln.uio.no Norsk som andrespråk, andrespråksforskning, flerspråklighet, konseptuell transfer, lingvistikk
Bilde av Jannis  Androutsopoulos Androutsopoulos, Jannis Professor II (+49) 40 42838-7461 jannis.androutsopoulos@uni-hamburg.de Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Mediert kommunikasjon, Språk i media, Språk på internett
Bilde av Maimu Berezkina Berezkina, Maimu maimu.berezkina@iln.uio.no Flerspråklighet, Lingvistiske landskap
Bilde av Mina Finstad Berg Berg, Mina Finstad Vitenskapelig assistent 95763479 m.f.berg@iln.uio.no Språkvitenskap, Nordisk språk, Norsk som andrespråk, Flerspråklighet
Bilde av Malene Bøyum Bøyum, Malene Vitenskapelig assistent +47-95872116 malene.boyum@iln.uio.no Lingvistikk, Psykolingvistikk, Språkvitenskap, Flerspråklighet, Klinisk lingvistikk
Bilde av Diana Maria Camps Camps, Diana Maria Stipendiat +47-22844271 d.m.camps@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Valantis Fyndanis Fyndanis, Valantis Postdoktor (+47) 228 44295 valantis.fyndanis@iln.uio.no Psykolingvistikk, Nevrolingvistikk, Flerspråklighet, Afasi
Bilde av Kellie Goncalves Goncalves, Kellie Postdoktor kellie.goncalves@iln.uio.no Sosiolingvistikk, Globalisering, Mobilitet, Samfunnsgeografi, Diskursanalyse, Flerspråklighet, Interkulturell kommunikasjon, ELF, Flerspråklige arbeidsplasser og blåsnipparbeidsplasser, Tjenestearbeid, Opplevelsesturisme, Semiotiske landskap, Språkpolitikk, Identitet
Bilde av Mira Goral Goral, Mira Professor II mira.goral@iln.uio.no Flerspråklighet, Afasi
Bilde av Pernille Hansen Hansen, Pernille Postdoktor +47-22857179 99774337 99774337 pernille.hansen@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Psykolingvistikk, Klinisk lingvistikk, Språktilegnelse, Flerspråklighet, Kognitiv lingvistikk
Bilde av Leena Maria Heikkola Heikkola, Leena Maria Postdoktor l.m.heikkola@iln.uio.no Nevrolingvistikk, Afasi, Klinisk lingvistikk, multippel sklerose, Flerspråklighet, Andrespråkslæring og -undervisning, Fonetikk/fonologi, Uttale, Finsk, Norsk, Italiensk
Bilde av Janne Bondi Johannessen Johannessen, Janne Bondi Professor +47-22856814 92896634 +47 928 966 34 j.b.johannessen@iln.uio.no Språkteknologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Flerspråklighet, Talespråk, Dialektologi
Bilde av Elina Kangas Kangas, Elina +47-22856738 elina.kangas@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Sofiya Khayitova Khayitova, Sofiya Vitenskapelig assistent +47 908 15 869 sofiya.khayitova@ilos.uio.no Nordisk språk, Lingvistikk, Flerspråklighet, Språkendring, Språkkontakt, Sosiolingvistikk, Russisk, Språktilegnelse
Bilde av Monica Norvik Knoph Knoph, Monica Norvik Forsker +47 22 84 49 08 +47 91721595 monica.knoph@iln.uio.no Afasi, Flerspråklighet, Kartlegging, Logopedi, Klinisk lingvistikk
Bilde av Kamilla Kraft Kraft, Kamilla +47-22844279 kamilla.kraft@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Ekaterina Kuzmina Kuzmina, Ekaterina Postdoktor ekaterina.kuzmina@iln.uio.no Afasi, Flerspråklighet, Kognitiv kontroll, Kognitiv screening
Bilde av Anne Marie Landmark Landmark, Anne Marie Postdoktor +47-22856113 +47-41259131 a.m.landmark@iln.uio.no Samtaleforskning, Flerspråklighet, Norsk som andrespråk, Kommunikasjon, Sosiolingvistikk, Språkvitenskap
Bilde av Pia Lane Lane, Pia Professor +47-22845695 p.m.j.lane@iln.uio.no Flerspråklighet, Minoritetsspråkspolitikk, Sosiolingvistikk, Diskursanalyse, Kodeveksling, Språkteknologi
Bilde av Elizabeth Lanza Lanza, Elizabeth Professor, Senterleder +47 22 85 67 51 elizabeth.lanza@iln.uio.no Tospråklighet, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Kulturelt mangfold, Språkkontakt, Diskursanalyse, Samtaleforskning, Narrativer
Bilde av Kristin Vold Lexander Lexander, Kristin Vold Postdoktor +47-22854790 +47-93224317 k.v.lexander@iln.uio.no Flerspråklighet, digital kommunikasjon, tekstmeldinger, literacy practices, identitet, språkpolitikk, flerspråklige familier, wolof, Senegal, Kodeveksling
Bilde av Marianne Lind Lind, Marianne Forsker Flerspråklighet, Klinisk lingvistikk, Afasi
Bilde av Rafael Lomeu Lomeu, Rafael Stipendiat r.l.gomes@iln.uio.no Flerspråklighet, Ideologi, Identitet, Migrasjon, Transnasjonalisme
Bilde av Kristin Myklestu Myklestu, Kristin Vitenskapelig assistent + 977 61 639 Språk og litteratur, Norsk språk, Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk
Bilde av Maria Antonina Obojska Obojska, Maria Antonina Stipendiat m.a.obojska@iln.uio.no Flerspråklighet