Personer med emneord «Sosiolingvistikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Jannis  Androutsopoulos Androutsopoulos, Jannis Professor II (+49) 40 42838-7461 jannis.androutsopoulos@uni-hamburg.de Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Mediert kommunikasjon, Språk i media, Språk på internett
Bilde av André Nilsson Dannevig Dannevig, André Nilsson Vitenskapelig assistent a.n.dannevig@iln.uio.no Lingvistikk, Sosiolingvistikk, Norsk som andrespråk, NOAS, Andrespråkstilegnelse, Andrespråkslæring og -undervisning
Bilde av Kellie Goncalves Goncalves, Kellie Postdoktor kellie.goncalves@iln.uio.no Mobilitet, Opplevelsesturisme, ELF, Språkpolitikk, Globalisering, Semiotiske landskap, Tjenestearbeid, Diskursanalyse, Samfunnsgeografi, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Identitet, Interkulturell kommunikasjon, Flerspråklige arbeidsplasser og blåsnipparbeidsplasser
Bilde av Sofiya Khayitova Khayitova, Sofiya Vitenskapelig assistent +47 908 15 869 sofiya.khayitova@ilos.uio.no Nordisk språk, Lingvistikk, Flerspråklighet, Språkendring, Språkkontakt, Sosiolingvistikk, Russisk, Språktilegnelse
Bilde av Anne Marie Landmark Landmark, Anne Marie Postdoktor +47-22856113 +47-41259131 a.m.landmark@iln.uio.no Språkvitenskap, Norsk som andrespråk, Sosiolingvistikk, Samtaleforskning, Kommunikasjon, Flerspråklighet
Bilde av Pia Lane Lane, Pia Professor +47-22845695 p.m.j.lane@iln.uio.no Minoritetsspråkspolitikk, Sosiolingvistikk, Diskursanalyse, Flerspråklighet, Kodeveksling, Språkteknologi
Bilde av Elizabeth Lanza Lanza, Elizabeth Professor, Senterleder +47 22 85 67 51 elizabeth.lanza@iln.uio.no Tospråklighet, Flerspråklighet, Diskursanalyse, Sosiolingvistikk, Kulturelt mangfold, Språkkontakt, Samtaleforskning, Narrativer
Bilde av Kristin Myklestu Myklestu, Kristin Forsker + 977 61 639 kristin.myklestu@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Norsk språk, Språk og litteratur
Bilde av Toril Opsahl Opsahl, Toril Førsteamanuensis +47 22 85 82 19 toril.opsahl@iln.uio.no Norsk språk, Språkvitenskap, Samtaleforskning, Sosiolingvistikk, Leksikografi, Norsk som andrespråk, Flerspråklig praksis
Bilde av Unn Røyneland Røyneland, Unn Professor, Nestleiar ved MultiLing +47-22844037 +47-93831064 unn.royneland@iln.uio.no Språkvitenskap, Norsk språk, Nordisk språk, Språkhistorie, Nynorsk skriftkultur, Sosiolingvistikk, Dialektologi, Språknormering
Bilde av Bente Ailin Svendsen Svendsen, Bente Ailin Professor +47-22856966 97562138 +47- 97562138 b.a.svendsen@iln.uio.no Sosiolingvistikk, Andrespråkstilegnelse, Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Discourse Analysis, Nordisk språk, Tospråklighet
Bilde av Jorunn Simonsen Thingnes Thingnes, Jorunn Simonsen Stipendiat 95098951 j.s.thingnes@iln.uio.no Norsk språk, Lingvistikk, Språkvitenskap, Flerspråklighet, Nynorsk skriftkultur, Spåkforvaltning, Sosiolingvistikk