Aktuelt

Publisert 20. feb. 2017 11:44

Kellie er vokst opp i USA, med foreldre fra Brazil og Portugal. Hun tok mastergraden i engelsk lingvistikk ved Bern universitet i Sveits, og presenterer seg på engelsk.

Publisert 20. feb. 2017 11:44

Kristin skal forske på språkbruk i digital kommunikasjon i norsk-senegalesiske familier. Dette er et underprosjekt av et av MultiLings flaggskipprosjekter: Multilingualism in mediated communication.

Publisert 9. feb. 2017 13:23

Språkbruk i flerspråklige familier står sentralt både for forskningsgruppa LAIDUA ved Universitetet i Tromsø og i forskningsprosjektet MultiFam ved MultiLing. I februar møttes de to gruppene til en PhD-organisert workshop.

Pia Lane (foto: Nadia Frantsen)
Publisert 27. jan. 2017 09:06

– Jeg lever med og forsker på flerspråklighet! Dette sier Pia Lane som blant annet har forsket på språkkontakt mellom norsk og kvensk og på flerspråklighet fra et sosiolingvistisk perspektiv.

Publisert 27. jan. 2017 09:05

Rafael er fra Brasil, og det var som engelsklærer i Sao Paolo i 2002 at han ble interessert i språktilegnelse hos barn og unge. Han skal forske på språkrøkt i norsk-brasilianske familier, og han presenterer seg på engelsk.

Publisert 27. jan. 2017 09:05

Jorunn er utdanna lektor med undervisningskompetanse i nordisk og historie og har ein master i nordisk språk frå UiO i 2015. No skal ho forske på språk i norsk akademia.

Malene Bøyum og André N. Dannevig er nye vitenskapelig ansatte ved MultiLing (foto: UiO)
Publisert 20. jan. 2017 11:44

MultiLing har fått to nye vitenskapelig assistenter, Malene Bøyum og André Nilsson Dannevig. De har begge master i lingvistikk fra Universitetet i Oslo. Velkommen!

Pernille Hansen (foto: Nadia Frantsen)
Publisert 20. jan. 2017 11:20

Pernille Hansen er ny forskar på prosjektet MultiLing Dementia. Ho har vore på senteret ei stund, så no ønskjer vi henne velkomen til eit nytt og spennande prosjekt!

Publisert 11. nov. 2016 11:20

MultiLings masterstipend for 2016 gjekk til dei spennande masterprosjekta til Kine Javiera Dorich, Nina Hagen Kaldhol og Linn Iren Sjånes Rødvand. MultiLing gratulerer!

Publisert 2. nov. 2016 14:50

Mira Goral, Jannis Androutsopoulos og Alastair Pennycook er tilsatt i forbindelse med at MultiLing får midler for å bli et verdensledende miljø. De presenterer seg på engelsk.

Illustrasjonsfoto: Anders Lien/UiO
Publisert 2. sep. 2016 15:28

Senter for fleirspråklegheit (MultiLing) lyser i år ut tre MA-stipend à kr 15 000 til tre studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting. Det er eitt stipend knytt til kvart temaområde.

Publisert 31. aug. 2016 14:43

MultiLing har fått ein ny forskar på STANDARDS-prosjektet. Vi ønskjer Haley De Korne velkomen!

Publisert 31. aug. 2016 12:30

MultiLing har fått en ny postdoktor. Vi ønsker Anne Marie Landmark velkommen!

Publisert 31. aug. 2016 11:14

Over halvparten av jordens befolkning snakker mer enn ett språk til daglig. En av verdens fremste forskere på tospråklighet, professor Francois Grosjean, holder årets Einar Haugen Lecture der han deler innsikt i forskning og egne erfaringer med dette fascinerende fenomenet.

Ng Bee Chin er klar til å presentere. (Foto: UiO)
Publisert 1. juni 2016 12:41

Språket formidlar ei verd av følelsar, men kva følelsar som vert uttrykte, er avhengig av kva språk vi uttrykkjer oss på. Professor Ng Bee Chin (Nanyang Technological University) forskar mellom anna på følelsar og språk, og under ei gjesteførelesing på MultiLing i slutten av mai greidde ho ut om språk og følelsesord i ein fleirspråkleg kontekst.

Publisert 4. mai 2016 10:11

For første gang arrangeres en utstilling om Oslo som språklig smeltedigel. «Oslo sier. Språk i byen» på Bymuseet i Frognerparken skal stå fram til sommeren 2017.

MultiLings Unn Røyneland ønsker velkommen til årets SONE-konferanse
Publisert 29. apr. 2016 15:45

Nok en vellykket SONE-konferanse er gjennomført. Konferansen ble arrangert på Hotel Bristol i Oslo, og fire foredragsholdere var invitert til å snakke om temaet Språk og Sted. I tillegg fikk vi presentert nye og eldre prosjekter knyttet til temaet fra mange spennende vinkler.

Pia Quist presenterer på SONE-konferansen.
Publisert 22. apr. 2016 15:28

Associate professor Pia Quist (Københavns Universitet) har studert om unge minoritetsspråklige i en av Danmarks største forsteder kombinerer trekk fra regional dialekt med trekk fra multietnolektisk tale. I april har hun presentert sitt arbeid både på MultiLings workshop Dialekt acquisition and migration og på den årlige SONE-konferansen.

Publisert 15. apr. 2016 19:23

MultiLing har fått to nye vitenskapelig assistenter, Jorunn Simonsen Thingnes og Kristin Myklestu. De har begge master fra Universitetet i Oslo. Velkommen!

Bilete av Maarja Siiner
Publisert 13. apr. 2016 08:39

Forskar Maarja Siiner ved MultiLing har studert korleis demens vert omtala og framstilt i norske aviser mellom 1995 og 2015. Ho har funne at demens opptrer i ein politisk institusjonalisert diskurs, og at sjukdomen er meir omtala i dag enn for ti–tjue år sidan. I granskinga av omtalen av eldre innvandrarar i relasjon til demens har ho avdekt tydelege rammer for korleis innvandrarar i helsevesenet vert omtala. Desse rammene syner eit komplekst bilde av innvandrarar som både ressurs og utfordring.

Publisert 29. jan. 2016 09:44

Hver tredje elev i norsk grunnskole snakker et annet språk i hjemmet. Men denne språkkompetansen utnyttes ikke i skolen.

Inger Moen (foto: Ram Gupta)
Publisert 9. des. 2015 14:16

Inger Moen, professor i anvendt lingvistikk ved Universitetet i Oslo, døde 28. november, 75 år gammel, etter en tids sykdom.

Publisert 19. nov. 2015 11:04

Flerspråklighet neglisjeres i skolen. Dette viser den nye landsdekkende undersøkelsen som Språkrådet og MultiLing har fått utført blant elever og lærere i grunnskolen. Elevenes flerspråklighet blir i liten grad gjort nytte av i timene, til tross for at utdanningspolitiske styringsdokumenter fremhever at flerspråklighet er en ressurs.

Illustrasjonsbilde: Colourbox
Publisert 14. okt. 2015 11:03

Midlene fra programmet «Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning» (INTPART) skal brukes til å etablere partnerskap med toppuniversiteter i Sør-Afrika.

Publisert 15. sep. 2015 15:36

Michael Silverstein, professor i antropologi, lingvistikk og psykologi, ser de oppfinnsomme bidragene som Einar Haugen i sin tid ga språkforskningen – med blikket til vår tids sosiolingvist.