English version of this page

2018

Barn tar språktest på en iPad
Publisert 17. apr. 2018 16:42
Demonstrasjon av blikksporeren
Publisert 17. apr. 2018 16:14

MultiLings sosiokognitive laboratorium ble offisielt åpnet 22. mars. For å markere anledningen organiserte senteret en omvisning av laben og demonstrasjon av utstyret.

Barn gjennomfører en test med blikksporer
Publisert 16. apr. 2018 12:34

Vil du delta i et forskningsprosjekt på MultiLing ved Universitetet i Oslo? Har du barn som har vokst opp tospråklig med norsk og engelsk fra fødselen av?

Publisert 13. mars 2018 11:19

Sjelden har en «th»-lyd skapt så mye debatt.

Publisert 16. jan. 2018 15:26

Lehtonen kommer til MultiLing fra Åbo Akademi ved Universitetet i Turku i Finland. Hun skal blant annet forske på flerspråklighet fra et psykolingvistisk perspektiv, og ser fram til å oppleve Oslo.