Romanifolkets/taternes språk og musikk – og Eilert Sundts bidrag til deres historie

MultiLing – Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, Nasjonalbiblioteket og Språkrådet inviterer sammen til et  ettermiddagsseminar der vi ønsker å kaste lys over ulike sider ved språket, historien og musikken til romanifolket/taterne i Norge.

Romani er anerkjent som et nasjonalt minoritetsspråk i Norge, og romanifolket/taterne har vært i Norden siden 1500-tallet.

På seminaret vil tre forskere presentere deler av arbeidet sitt om forhold som gjelder romanifolket/taterne. Språkforskeren Jakob Wiedner forsvarte nylig sin doktorgradsavhandling om historien til språket romani, og han vil presentere resultater fra dette arbeidet i innlegget sitt. Historikeren Anne Minken vil særlig legge vekt på den norske samfunns- og kulturforskeren Eilert Sundts (1817-1875) arbeider om taterne på 1800-tallet. Musikkforskeren Gjermund Kolltveit vil både med ord og musikk vise fram noe av musikken til de reisende. Til hvert av innleggene er det satt av tid til spørsmål.

 

Dersom du ønsker lett servering i pausen, registrer deg HER.

 

PROGRAM

12.30—13.00          Kaffe/te + noe godt til kaffen

13.00—13.05          Velkommen v/ professor Bente Ailin Svendsen, MultiLing, UiO

13.05—13.45          Norsk romani – ulike språkoppfatninger fra Eilert Sundt til i dag

                                Dr. Jakob Wiedner, Karl-Franzens-Universität Graz

13.45—14.15          Eliert Sundt som taterforsker

                                Dr. Anne Minken

14.15—14.45          Hva kjennetegner de reisendes musikk?

                                Dr. Gjermund Kolltveit

14.45—15.00          Diskusjon og avslutning

 

Ordstyrer:      Seksjonssjef Daniel Gusfre Ims, Språkrådet

 

                 

 

Publisert 1. juni 2017 14:53 - Sist endret 23. juni 2017 15:18