Wednesday Seminar: Ein ny språkpolitikk blir til: språkpolitiske retningslinjer ved Høgskulen på Vestlandet

Stipendiat Jorunn Simonsen Thingnes forskar på språk i akademia, og i dette føredraget vil ho greie ut om prosessen med å lage språklege retningslinjer for Høgskulen på Vestlandet.  Føredraget vil vere på norsk. Open to members of MultiLing only. 

Photo: Nadia Frantsen/UiO

Published Sep. 19, 2017 9:42 PM - Last modified Nov. 3, 2017 2:43 PM