Mari Camilla Risdal Otnes

Administrativ leder
Bilde av Mari Camilla Risdal  Otnes
English version of this page
Telefon 228 56883
Mobiltelefon +47 482 76 928
Rom HW 430
Brukernavn
Besøksadresse 4. etasje Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse 0317 Oslo ILN Postboks 1102 Blindern

Rolle

 • Administrativ leder på MultiLing og del av senterets ledergruppe

Arbeidsoppgaver

 • Bistå senterets leder med oppfølging av senterets, fakultetets og universitetets forskningsstrategier
 • Budsjett og økonomistyring
 • Sekretær for senterets internasjonale vitenskapelige råd
 • Kontaktperson for stipendiater og gjester ved senteret
 • Kontakt med NFR

Bakgrunn

 • Forskningskonsulent, Institutt for lingvistiske og nordiske studier (UiO)
 • Forskningskonsulent, Forsknings- og administrasjonsseksjonen, HF (UiO)
 • Programkonsulent for Litteraturstudier, HF (UiO)
 • Sendelektor i norsk, Université de Nancy2, Frankrike
 • Lektor i norsk og fransk, Fagerborg videregående skole
 • Cand. philol. allmenn litteraturvitenskap
Emneord: Sentre for fremragende forskning (SFF), Forskningssamarbeid, Forskerskole, Administrativ ledelse, Økonomistyring
Publisert 5. jan. 2010 10:14 - Sist endret 6. okt. 2016 14:21