Bente Ailin Svendsen

Bilde av Bente Ailin Svendsen
English version of this page
Telefon +47-22856966
Mobiltelefon 97562138 +47- 97562138
Rom HW 518, 5. etasje
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Bente Ailin Svendsen er professor i Norsk som andrespråk og Nordisk språkvitenskap. Hun initierte og var sentral i utviklingen av MultiLing Senter for flerspråklighet, ett av de NFR-finansierte sentrene for fremragende forskning, der hun fungerte som nestleder i perioden 2013-2015 og som leder for Tema 2 Flerspråklig praksis 2016-2017.

Forskning

Svendsen forsker på flerspråklighet hos individet og i samfunnet og språkbruk blant ungdom i flerspråklige bymiljøer. Hennes forskningsinteresser inkluderer flerspråklighet, språklig endring og kommunikasjon i sin alminnelighet og i det flerkulturelle samfunnet spesielt.

Undervisning

Våren 2018 underviser Svendsen primært på emnene SPR 4110 Språk og kommunikasjon i det flerspråklige samfunnet og NOAS 1100 Innføring i Norsk som andrespråk. 

Prosjekter, formidling, priser og verv

Svendsen var prosjektleder og ansvarlig for innhold og utforming av språkutstillingen Oslo sier. Språk i byen Bymuseet i Frognerparken, i samarbeid med Ingunn I. Ims, Tommy Sørbø og Tank Design. Utstillingen er finansiert av MultiLing, Språkrådet og Bymuseet. Utstillingen åpnet 4. mai 2016 og står til 1. april 2018. Se filmen her.

Svendsen mottok ILNs formidlingspris i 2016 for språkutstillingen. 

 

 

 

 

 

Svendsen sitter i Forskningsrådets programstyre for Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) (2011-2018) og i Språkrådets fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning (2015-2018).

I perioden 2013-2015 var Svendsen redaktør i tidsskriftet NOA. Norsk som andrespråk og styremedlem i SONE-nettverket (sosiolingvistisk nettverk) i perioden 2011-2016.

Svendsen var mellom 2013-2017 leder for prosjektet Norsk romani, der Jakob Wiedner (2016) skrev sin doktoravhandling De)mystifying Norwegian Romani – The discursive construction of a minority language. Prosjektet var en del av programmet SAMKUL Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger i Forskningsrådet som ble avsluttet med det åpne seminaret Norsk romani: språk, historie og musikk i samarbeid med Språkrådet og Nasjonalbiblioteket. Du kan lese en populærvitenskapelig fremstilling HER eller søke i Norsk romani ordbok HER.

Som ILNs forskningsleder i perioden 2009-2012 bidro Svendsen blant annet til å utvikle instituttets tiårige strategiske plan (ILN 2020) og publiseringsstrategi (2012-2015).

I 2014 ledet Svendsen Forskningsrådets forskningskampanje Ta tempen på språket! der alle landets skoleelever på alle trinn ble invitert til å være språkforskere.

Elever som språkforskere i "Ta tempen på språket!" i 2014.

Trykte kronikker, intervjuer og annet

TV

Radio

Emneord: Sosiolingvistikk, Andrespråkstilegnelse, Norsk som andrespråk, Nordisk språk, Tospråklighet, Flerspråklighet, Diskursanalyse

Publikasjoner

 • Svendsen, Bente Ailin (2018). The Dynamics of Citizen Sociolinguistics. Journal of Sociolinguistics.  ISSN 1360-6441. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  s 1- 25 . doi: 10.1080/02699206.2017.1381168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Madsen, Lian Malai & Svendsen, Bente Ailin (2015). Stylized Voices of Ethnicity and Social Division, In Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107016989.  10.  s 207 - 230
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). Language, Youth and Identity in the 21st Century. Content and Continuations, In Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107016989.  1.  s 3 - 23
 • Svendsen, Bente Ailin & Marzo, Stephania (2015). A ‘new’ speech style is born. The omnipresence of structure and agency in the life of semiotic registers in heterogeneous urban spaces. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL.  ISSN 2192-1032.  3(1), s 47- 85 . doi: 10.1515/eujal-2015-0008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svendsen, Bente Ailin & Quist, Pia (2015). MultiNord 2007-2015: Et nettverk for forskning om språk i heterogene byrom - empiriske og teoretiske hovedlinjer. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(1-2), s 151- 194 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014). Kebabnorskdebatten. En språkideologisk forhandling om sosial identitet. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1894-1036.  (1), s 33- 62 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Svendsen, Bente Ailin (2018, 24. februar). Hva er kebabnorsk i dag? Spør en forsker: Wolla, det er ingen som forsker på ungdomsspråket!. [Internett].  forskning.no.
 • Svendsen, Bente Ailin (2018, 19. februar). Majorstuen/Majorstua - Språk på utstilling. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Røyneland, Unn & Svendsen, Bente Ailin (2017). Ethnography as (a set of) methods (for researching identity).
 • Svendsen, Bente Ailin (2017). Flerspråklighet - i familien og i samfunnet.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017, 24. juli). Fluser, skækk og bauers. Gatespråket sprer seg i Oslo.. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017, 20. august). Forsker på gatespråk. [Radio].  NRK P2.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017). Searching for identities through stylisation among adolescents in culturally and linguistically heterogeneous urban spaces.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017). Seminar om romanifolkets/taternes språk og musikk - åpning og arrangementsansvarlig.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017, 30. oktober). Shof, han snakker gatespråk!. [Tidsskrift].  Klar tale, nr 42.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017, 06. juni). Små kommuner mister barnehagetilskudd. [Fagblad].  Utdanning.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017, 09. oktober). Språk, dialekt og identitet. [Radio].  P1 Norgesglasset.
 • Svendsen, Bente Ailin (2017). The Dynamics of Citizen Sociolinguistics.
 • Svendsen, Bente Ailin; Ims, Ingunn Indrebø & Ryen, Else (2017). Er elevenes flerspråklighet synlig i skolen? En presentasjon av skoleundersøkelsen “Rom for språk?”.
 • Svendsen, Bente Ailin; Ryen, Else & Ims, Ingunn Indrebø (2017). Den flerspråklige skolen Elevers og læreres holdninger og praksis.
 • Svendsen, Bente Ailin & Saab, Anwar (2017). Dokumentarfilm om språkutstillingen "Oslo sier. Språk i byen".
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Ims, Ingunn Indrebø & Svendsen, Bente Ailin (2016). Takt og tone i Oslo-språket. Vis sammendrag
 • Ims, Ingunn Indrebø; Ryen, Else & Svendsen, Bente Ailin (2016). "Rom for språk?".
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 08. februar). Barns språkkunnskaper sløses bort i skolen. [Internett].  Forskning.no.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 04. mai). Bente Ailin Svendsen - om ny stor språkutstilling. [Radio].  NRK Kulturnytt.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 11. november). Blir seniorene løftet av språket?. [Radio].  Her og nå/NRK.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 10. februar). Dette er "Flyktning Big-Brother". [Internett].  NRK.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 30. juli). Flerspråklighet. [Radio].  NRK Verdibørsen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016). Flerspråklighet - en ressurs?.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 23. november). Google danker ut ordboka. [Internett].
 • Svendsen, Bente Ailin (2016). Language, Linguistics and Life Science, vist NRK2 14.5.2016.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 04. mai). "Oslo" eller "Oschlo"? "Kjøtt" eller "sjøtt"?.  Aftenposten.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016). Oslo says. Language in the city.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016). Oslo sier. Språk i byen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 04. mai). Se, hør og gjett på språk i ny utstilling. [Internett].  NTB.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 04. mai). Slang, ungdomsspråk og flerspråklighet. Om åpningen av utstillingen Oslo sier. Språk i byen. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 04. mai). Slik endres Oslospråket.  Dagsavisen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 15. mai). Språker, snakker, sjofer - om språkutstillingen Oslo sier. Språk i byen.  Uniforum.
 • Svendsen, Bente Ailin (2016, 12. april). Synliggjør språkmangfoldet i Oslo. [Fagblad].  I skolen.
 • Svendsen, Bente Ailin & Ims, Ingunn Indrebø (2016, 15. oktober). Derfor snakker unge som østfoldinger. Alle er ikke lenger hva det var.  Tønsberg Blad.
 • Svendsen, Bente Ailin & Ims, Ingunn Indrebø (2016, 20. august). Språk på utstilling. [Fagblad].  Oslo S Magasinet, nr 3, august 2016.
 • Svendsen, Bente Ailin & Ims, Ingunn Indrebø (2016, 29. april). Ta testen om oslospråket. [Internett].  NRK Østlandssendingen.
 • Svendsen, Bente Ailin; Ims, Ingunn Indrebø & Else, Ryen (2016). Den flerspråklige skolen – Elevers og læreres holdninger og praksis.
 • Svendsen, Bente Ailin & Siiner, Maarja (2016). Multilingualism across the lifespan A corpus assisted discourse analysis of the representation of immigrants with dementia in Norwegian media texts.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Svendsen, Bente Ailin & Tonne, Ingebjørg (2015). Innledning, samt planlegging, invitasjon og redaksjonelt arbeid Jubileumsnummer NOA. Norsk som andrespråk 30 år! Totalt 396 sider. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(1-2), s 5- 9
 • de Bot, Kees; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sofie Bjønness; Simonsen, Hanne Gram; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2015). Bilingualism and aging: Executive functions, language use and management in normally aging speakers and speakers with dementia.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). "Alle utlendinger har lukka gardiner" - fremtidens norsk?.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). "Alle utlendinger har lukka gardiner" - fremtidens norsk?.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015, 06. april). Bestevenner på engelsk.  Aftenposten.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). Citizen science in exploring linguistic diversity.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015, 06. februar). Kebabnorsk begeistrer. [Internett].  Brostein.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015, 08. februar). Kommentar til språklig form i Skarangers bok Alle utlendinger har lukka gardiner. [Radio].  NRK/Språkteigen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015, 23. januar). Kommentar: Derfor skrev Maria (20) roman på "kebabnorsk". [Internett].  VG.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). Language, youth and identity in hetereogenous urban spaces - Oslo, Norway.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). Lol. wtf? Ta tempen på språket!.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). MultiLing Senter for flerspråklighet - i skjæringspunktene mellom språkstruktur, kontekstualisert språkbruk og språkideologi.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). Sjøttboller og andre boller - et blikk på språkendringer i Oslo og omegn.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015). Sjøttboller og andre boller - et blikk på språkendringer i Oslo og omegn.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015, 03. mars). Skal forske på flerspråklige demente. [Internett].  Utrop.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015, 22. oktober). Skjært for norsk humor på VGTV. [Internett].  Dagens Næringsliv.
 • Svendsen, Bente Ailin (2015, 06. januar). Ta tempen på språket!. [Radio].  NRK/Ekko P2.
 • Svendsen, Bente Ailin & Ims, Ingunn Indrebø (2015). Ideologizing recent linguistic pluralisation in the Norwegian mediascape. Corpus assisted discourse analysis.
 • Svendsen, Bente Ailin & Ims, Ingunn Indrebø (2015). Multimodal korpusbasert diskursanalyse av ”kebabnorsk” i media.
 • Svendsen, Bente Ailin & Quist, Pia (2015). MultiNord - tematiske og empiriske hovedlinjer og veien videre.
 • Svendsen, Bente Ailin & Ryen, Else (2015). "Rom for språk?" En landsdekkende undersøkelse om flerspråklighet i skolen og i familien. Vis sammendrag
 • Svendsen, Bente Ailin & Ryen, Else (2015). Ta tempen på språket! Citizen science som et sosiolingvistisk redskap for å utforske språklig mangfold.
 • Svendsen, Bente Ailin & Ryen, Else (2015). Taking the Temperature on Language! Exploring Linguistic Diversity through Citizen Science.
 • Svendsen, Bente Ailin; Ryen, Else & Lexander, Kristin Vold (2015). Ta tempen på språket!.
 • Svendsen, Bente Ailin & Røyneland, Unn (2015). SONE-innledning og veien videre.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014, 22. oktober). - Adda er det nyeste ordet i skolegården.  Aftenposten.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014, 09. oktober). - Serr og lol er ikke for voksne.  Aftenposten Junior.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014, 20. desember). Barn og unge kan mange språk. [Internett].  Forskningsrådet.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014, 17. september). De tar tempen på språket. [Radio].  NRK Hedmark og Oppland. Vis sammendrag
 • Svendsen, Bente Ailin (2014, 25. september). Er det swag eller chill å ta tempen på det norske språket?.  Østlandets Blad.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (2)
 • Svendsen, Bente Ailin (2014, 20. september). Forstår du hva de sier?.  Stavanger Aftenblad.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014, 12. september). Generasjon store ord. [Fagblad].  KK.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014, 26. oktober). "Jeg retter på mine barn når de sier sjøttkaker".  Aftenposten.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014). Kebabnorskdebatten.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014). Kebabnorskdebatten - En språkideologisk forhandling om sosial identitet.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014). Morsmål og andre mål - Morsmålets verdi i barnehage, hjem og skole.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014). Morsmål og andre mål - Morsmålets verdi i barnehage, hjem og skole.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014). Morsmål og andre mål - Morsmålets verdi i hjem og skole.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014, 20. desember). "Norsklish" inntar ungdomsspråket. [Internett].  Aftenposten.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014, 12. juni). Skoleelever skal hjelpe språkforskere. [Fagblad].  Nysgjerrigper.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014, 02. september). Smarte dyr får venner. [Radio].  NRK Ekko.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014). Social Identities and Values in the Debate on «Kebab-Norwegian»:an Ideological Battlefield.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014, 20. februar). Spredning av tungespiss-l. [TV].  Dagsrevyen.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014, 31. oktober). Språkets tilstand. [Internett].  Framtida.no.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014, 11. juni). Språkforskere for en dag.  Østlandets Blad.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014, 25. august). Språkforskere vil ha din hjelp. [Fagblad].  Nysgerrigper.
 • Svendsen, Bente Ailin (2014). Where have all the languages gone, long time passing? Family language policy across time in a Filipino Diaspora.
 • Svendsen, Bente Ailin; Lexander, Kristin Vold & Ryen, Else (2014). Ta tempen på språket! Rapport Forskningskampanjen 2014.
 • Svendsen, Bente Ailin; Palm, Kirsten & Sollid, Hilde (2014). Innledning og redaksjonelt arbeid. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (1)
 • Svendsen, Bente Ailin & Ryen, Else (2014). Ta tempen på språket! Forskningskampanjen 2014.
 • Svendsen, Bente Ailin & Røyneland, Unn (2014). Ta tempen på språket! Språkholdninger og Forskningskampanjen 2014.
 • Golden, Anne; Lane, Pia; Lanza, Elizabeth; Ryen, Else; Simonsen, Hanne Gram & Svendsen, Bente Ailin (2013). Bred enighet i internasjonal forskning om fordeler ved tospråklighet. Aftenposten Innsikt.  ISSN 1890-6931.
 • Golden, Anne; Lane, Pia; Lanza, Elizabeth; Ryen, Else; Simonsen, Hanne Gram & Svendsen, Bente Ailin (2013). Finn fem feil i debatten om tospråklighet. Aftenposten Innsikt.  ISSN 1890-6931.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 23. apr. 2018 16:45