Bente Ailin Svendsen

Bilde av Bente Ailin Svendsen
English version of this page
Telefon +47-22856966
Mobiltelefon 97562138 +47- 97562138
Faks +47-22856919
Rom HW 518, 5. etasje
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Nordisk språk

Faglige kompetanseområder

Bente Ailin Svendsen er professor i Norsk som andrespråk og Nordisk språkvitenskap. Hun initierte og var sentral i utviklingen av MultiLing Senter for flerspråklighet, ett av de NFR-finansierte sentrene for fremragende forskning, der hun fungerte som nestleder i perioden 2013-2015. Hun er nå leder for Tema 2 Flerspråklig praksis.

Svendsen forsker på flerspråklighet hos individet og i samfunnet og språkbruk blant ungdom i flerspråklige bymiljøer. Hennes forskningsinteresser inkluderer flerspråklighet, språklig endring og kommunikasjon i sin alminnelighet og i det flerkulturelle samfunnet spesielt.

Høsten 2017 underviser Svendsen på emnene LING 1109 Tospråklighet og NOAS 1100 Innføring i Norsk som andrespråk. 

Svendsen var prosjektleder og ansvarlig for innhold og utforming av språkutstillingen Oslo sier. Språk i byen Bymuseet i Frognerparken, i samarbeid med Ingunn I. Ims, Tommy Sørbø,Tank Design, Språkrådet og Bymuseet. Utstillingen åpnet 4. mai 2016 og står ut året 2017. Se film her.

 

 

 

 

 

Svendsen sitter i Forskningsrådets programstyre for Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) (2011-2018) og i Språkrådets fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning (2015-2018).

I perioden 2013-2015 var Svendsen redaktør i tidsskriftet NOA. Norsk som andrespråk og styremedlem i SONE-nettverket (sosiolingvistisk nettverk) i perioden 2011-2016.

Svendsen var mellom 2013-2017 leder for prosjektet Norsk romani som ble avsluttet med seminaret Norsk romani: Språk, historie og musikk. i samarbeid med Språkrådet og Nasjonalbiblioteket.

Som ILNs forskningsleder i perioden 2009-2012 bidro Svendsen blant annet til å utvikle instituttets tiårige strategiske plan (ILN 2020) og publiseringsstrategi (2012-2015).

I 2014 ledet Svendsen Forskningsrådets forskningskampanje Ta tempen på språket! der alle landets skoleelever på alle trinn ble invitert til å være språkforskere.

Elever som språkforskere i "Ta tempen på språket!" i 2014

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: Sosiolingvistikk, Andrespråkstilegnelse, Norsk som andrespråk, Nordisk språk, Tospråklighet, Flerspråklighet, Discourse Analysis

Publikasjoner

Quist, P. & B. A. Svendsen 2015. MultiNord 2007–2015: Et nettverk for forskning om språk i heterogene byrom – empiriske og teoretiske hovedlinjer (MultiNord 2007-2015: A network for research on language in multilingual urban spaces]. NOA. Norsk som andrespråk 1-2: 151-194.

Nortier, J. & B. A. Svendsen 2015. Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge: Cambridge University Press.

Svendsen, B. A. & S. Marzo 2015. A 'new' speech style is born. The omnipresence of structure and agency in the life of semiotic registers in heterogenous urban spaces. European Journal of Applied Linguistics 3 (1): 47-85.

Madsen, L. M. & B. A. Svendsen 2015. Stylized voices of ethnicity and social division. In Nortier, J. & B. A. Svendsen (eds.), Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge University. 207-230.

Svendsen, B.A. 2015. Language, youth and identity in the 21st century. Content and continuations. In Nortier, J. & B. A. Svendsen (eds.), Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge University Press. 3-23.

Svendsen, B. A. 2014. Kebabnorskdebatten.En språkideologisk forhandling om sosial identitet. Tidsskrift for ungdomsforskning 2014 (1): 33-62.

Svendsen, B. A. 2012. Et språklig bakholdsangrep? "Østfold l-ens" inntog i Oslo. I: Fra holtijaR til holting. [A Linguistic Ambush? The March of Apical /ɭ/ in Oslo]. In Enger, H.O. og U. Røyneland (red.), Fra holtijaR til holting. Oslo: Novus. 349-366.

Svendsen, B. A. 2011. Fra språklig leilending til entreprenør? [A linguistic tenant farmer or entrepreneur?] I God(t) no(rs)k? - Språk og integrering. Integreringskartet, IMDI.

Uri, H. J. S. Nilsen, A. Østby og B.A. Svendsen 2011. Fakta faen. Oslo: Cappelen Damm.

Quist. P. & B. A. Svendsen 2010. MultiLingual Urban Scandinavia. New Linguistic Practices. Bristol: Multilingual Matters.

  • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206. Fulltekst i vitenarkiv.
  • Madsen, Lian Malai & Svendsen, Bente Ailin (2015). Stylized Voices of Ethnicity and Social Division, In Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107016989.  10.  s 207 - 230
  • Svendsen, Bente Ailin (2015). Language, Youth and Identity in the 21st Century. Content and Continuations, In Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107016989.  1.  s 3 - 23
  • Svendsen, Bente Ailin & Marzo, Stephania (2015). A ‘new’ speech style is born. The omnipresence of structure and agency in the life of semiotic registers in heterogeneous urban spaces. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL.  ISSN 2192-1032.  3(1), s 47- 85 . doi: http://dx.doi.org/10.1515/eujal-2015-0008 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Svendsen, Bente Ailin & Quist, Pia (2015). MultiNord 2007-2015: Et nettverk for forskning om språk i heterogene byrom - empiriske og teoretiske hovedlinjer. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(1-2), s 151- 194 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Svendsen, Bente Ailin (2014). Kebabnorskdebatten. En språkideologisk forhandling om sosial identitet. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1894-1036.  (1), s 33- 62 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 15. juli 2017 04:39