Unn Røyneland

Professor, Nestleiar ved MultiLing
Bilde av Unn Røyneland
English version of this page
Telefon +47-22844037
Mobiltelefon +47-93831064
Rom 428
Brukernavn
Besøksadresse Nils henrik Abels vei 36 Henrik Wegelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern MultiLing 0317 Oslo

Faglege kompetanseområde

Eg arbeider innafor områda sosiolingvistikk og dialektologi, og er interessert i språk- og dialektkontakt, ungdomsspråk, språkhaldningar og språkendring. I forskinga mi har eg særleg vore opptatt av dialektbruk og dialektnivellering blant unge språkbrukarar. Dei seinare åra har eg også drive mykje med språkpolitikk, språkplanlegging og språknormering og har bl.a. vore med på å utarbeide framlegget til ny rettskriving for nynorsk (Nynorsk 2011). Eg er dessutan oppteken av korleis språk blir brukt, oppfatta og debattert på nett og i media.

 • Sosiolingvistikk
 • Dialektologi
 • Nyare språkhistorie
 • Nynorsk skriftkultur
 • Fleirspråklegheit
 • Språknormering
 • Språkpolitikk og -planlegging

Pågåande og planlagde forskningsprosjekt

Frå våren 2013 SFF: Centre for Multilingualism in Society Across the Lifespan (MultiLing)

Vinter/vår 2012 vil eg vere gjesteforelesar ved Department of Linguistics, University of Chicago: unnr@uchicago.edu

SLICE (Standard Language Ideologies in Contemporary Europe)

Parallelsproglighed i Norden: Netværk for parallelsproglige mål på Nordens internationaliserede universiteter

Studie av språkbruk og språklege praksisformer i multikulturelle ungdomsmiljø i Oslo. Prosjektet er ein del av UPUS (Utviklingsprosessar i urbane språkmiljø).

Formidling

Videoar om dialektar og målmerke hos NDLA (Norsk digital læringsarena)

Emneord: Språkvitenskap, Norsk språk, Nordisk språk, Språkhistorie, Nynorsk skriftkultur, Sosiolingvistikk, Dialektologi, Språknormering

Publikasjoner

Cutler, Cecelia & Unn Røyneland (eds.) (2018 in press.): Analyzing Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press.

Cutler, Cecelia & Unn Røyneland (2018, in press): Multilingualism in the digital sphere: the diverse practices of youth online. In Analyzing Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press.

Røyneland, Unn (2018, in press): Virtually Norwegian: Negotiating language and identity on YouTube. In Analyzing Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press.

Røyneland, Unn (2017): Hva skal til for å høres ut som du hører til? Forestillinger om dialektale identiteter i det senmoderne Norge. [What should you sound like to sound like you belong? Conceptions of dialectal identities in late modern Norway]. Nordica Helsingensia 48, 91-106.

Røyneland, Unn (2017): Sosial og geografisk variasjon, utjamning og ny variasjon frå ca. 1945 til i dag [Social and geographical variation, levelling and new variation from 1945 until present day.] Norsk Språkhistorie, [Norwegian History of Language] NSH-II Praksis, Oslo: Novus.

Opsahl, Toril & Unn Røyneland (2016): Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. In C. Aliagas, M. R. Garrido & E. Moore (eds.) Hip Hop, language and identity: Bridging organic learning and institutional learning spaces Special Issue of Linguistics and Education Volume 36. p. 45-54.

Røyneland, Unn (2016): Revision of the Nynorsk standard: deliberation, decision and legitimisation. In S. Wright, U. Røyneland & P. Lane (eds.) Language standardisation: theory and practice  Special issue of Sociolinguistica 30. Mouton de Gruyter, 83-105.

Cutler, Cecelia & Unn Røyneland (2015): “Where the fuck am I from?”: Hip-Hop youth and the (re)negotiation of language and identity in Norway and the US. In Nortier J. & B. A. Svendsen (eds.) Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge: Cambridge University Press, 139-163.

Røyneland, Unn & Brit Mæhlum (2014): Det norske dialektlandskapet: Sosiolingvistiske perspektiv på bruk av Nordiske dialektkorpus. I Johannessen, J. B. & K. Hagen (red.) Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. Oslo: Novus.

Kristoffersen, Gjert, Marita Kristiansen & Unn Røyneland (2014): Landrapport Norge: Internasjonalisering og parallellspråklighet ved norske universitet og høyskoler. I: Hvor parallelt Om parallellspråkighet på Nordens universitet. Danmark: Nordisk Ministerråd 2014, s. 201-257

Røyneland, Unn (2013): “The voice from below”: Norwegian language reforms in the 21st century. In Lohndal, Terje (ed.) In Search of Universal Grammar: From Old Norse to Zoque. Amsterdam: John Benjamins, 53-76.

Røyneland, Unn (2013): Kan dialektkontakt forklare språkendring? I Hyvik J. J. & S. Walton (red.) ”Der var ruskutt å leggja ut på” – 10 år med mastergraden i Nynorsk skriftkultur. Oslo: Novus, 187-205.

Røyneland, Unn & Hans-Olav Enger (2012): Fra holtijaR til holting – språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Oslo: Novus.

Mæhlum, Brit & Unn Røyneland (2012): Det norsk dialektlandskapet. Innføring i studiet av dialekter. [The Norwegian Dialect Landscape. Introduction to the Study of Dialects.] Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Mæhlum, Brit & Unn Røyneland (2011): "Lasternes Hule" eller "Civilisationens Arnested"? Byens posisjon i norsk talemålsforskning. I: Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag 2011 ISBN 978-82-7099-623-0. s. 69-96

Røyneland, Unn (2010): "Vertical convergence of linguistic varieties in a language space." In P. Auer & J. E. Schmidt (eds.) Language and space - an International Handbook of Linguistic Variation. Volume 1: Theories and Methods Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 259-274.

Brunstad, Endre, Unn Røyneland & Toril Opsahl (2010):"Hip-hop, ethnicity and linguistic practice in rural and urban Norway." I Marina Terkourafi  (ed.) The Languages of Global Hip-hop. London: Continuum, 223-256.

Røyneland, Unn (2009): Dialects in Norway: catching up with the rest of Europe?. International Journal of the Sociology of Language.  ISSN 0165-2516.  196/197, s 7- 31 . doi: 10.1515/IJSL.2009.015

Gregersen, Frans & Røyneland, Unn (2009): Introduction: Sociolinguistics. Nordic Journal of Linguistics.  ISSN 0332-5865.  32(2), s 185- 189 . doi: 10.1017/S0332586509990023

Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2009): Osloungdom - født på solsiden eller i skyggen av standardtalemålet?. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  27(1), s 95- 120

Røyneland, Unn & Mæhlum, Brit (2009): Dialektparadiset Norge - en sannhet med modifikasjoner, I: Iben Stampe Sletten; Asgerd Gudiksen (red.),  I Mund og Bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på70-årsdagen d. 5. juni 2009.  Afdeling for dialektforskning, Nordisk forskningsinstitut, Københavns universitet.  ISBN 9788799244737.  17.  s 219 - 231

Svendsen, Bente Ailin & Røyneland, Unn (2008): Multiethnolectal facts and functions in Oslo, Norway. International Journal of Bilingualism.  ISSN 1367-0069.  12(1 & 2), s 63- 83

Røyneland, Unn (2005): Dialektnivellering, ungdom og identitet. Ein komparativ studie av språkleg variasjon og endring i to tilgrensande dialektområde, Røros og Tynset. Avhandling for graden dr.art. Acta humaniora ; nr 231 Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo : Unipub, (560 sider).

 • Røyneland, Unn (2018). Virtually Norwegian: Negotiating language and identity on YouTube., In Unn Røyneland & Cecilia Cutler (ed.),  Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1107-09173-3.  8.
 • Røyneland, Unn & Cutler, Cecilia (2018). Multilingualism in the digital sphere: the diverse practices of youth online., In Unn Røyneland & Cecilia Cutler (ed.),  Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1107-09173-3.  1.
 • Røyneland, Unn (2017). Hva skal til for å høres ut som du hører til? Forestillinger om dialektale identiteter i det senmoderne Norge, I: Jan-Ola Östmann; Caroline Sandström; Pamela Gustavsson & Lisa Södergård (red.),  Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10.  Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet.  ISBN 9789515129963.  Kapittel.  s 91 - 106
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2016). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. Linguistics and Education.  ISSN 0898-5898.  36, s 45- 54 . doi: 10.1016/j.linged.2016.06.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Røyneland, Unn (2016). Revision of the Nynorsk standard: deliberation, decision and legitimisation.. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik.  ISSN 0933-1883.  30, s 83- 105 . doi: 10.1515/soci-2016-0006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Cutler, Cecelia & Røyneland, Unn (2015). “Where the fuck am I from?”: Hip-Hop youth and the (re)negotiation of language and identity in Norway and the US, In Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107016989.  7.  s 139 - 163
 • Kristoffersen, Gjert; Kristiansen, Marita & Røyneland, Unn (2014). Landrapport Norge: Internasjonalisering og parallellspråklighet ved norske universitet og høyskoler, I: Frans Gregersen (red.),  Hvor parallelt : om parallellspråkighet på Nordens universitet.  Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-2787-9.  5.  s 197 - 257 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Røyneland, Unn & Mæhlum, Brit Kirsten (2014). Det norske dialektlandskapet Sosiolingvistiske perspektiv på bruk av Nordisk dialektkorpus, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-795-4.  Artikkel.  s 197 - 217
 • Røyneland, Unn (2013). Kan dialektkontakt forklare språkendring?, I: Jens Johan Hyvik & Stephen Walton (red.),  'Der var ruskut å leggja utpå'. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-716-9.  Kapittel.  s 183 - 207

Se alle arbeider i Cristin

 • Røyneland, Unn & Cutler, Cecilia (ed.) (2018). Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication. Cambridge University Press.  ISBN 978-1107-09173-3.  300 s.
 • Torgersen, Eivind Nessa; Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten & Røyneland, Unn (ed.) (2015). Language Variation - European Perspectives V : Selected papers from the Seventh International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013. John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027234971.  240 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2017). Velg språk (eller vær sjylling)!.
 • Røyneland, Unn (2017). Dialect acquisition and migration in Norway.
 • Røyneland, Unn (2017). Dialect acquisition and migration: Questions of authenticity, belonging and legitimacy.
 • Røyneland, Unn (2017). Hip-Hop and negotiations of language and Identity.
 • Røyneland, Unn (2017). “Hvorfor insisterer nordmenn på å snakke alle disse ubegripelige dialektene sine?” Om holdninger til gamle og nye dialekter i Norge.
 • Røyneland, Unn (2017). Kva skal til for å høyres ut som du høyrer til? Spørsmål om autentisitet, legitimitet og anonymitet.
 • Røyneland, Unn (2017). Negotiating language and identity online: multilingual youth practices in the digital sphere.
 • Røyneland, Unn (2017). Studying language attitudes – theories and methods in dialogue.
 • Røyneland, Unn (2017). Virtually Norwegian: Negotiating Language and Identity Online.
 • Røyneland, Unn & Auer, Peter (2017). Dialects and migration in Europe.
 • Røyneland, Unn & Svendsen, Bente Ailin (2017). Ethnography as (a set of) methods (for researching identity).
 • Røyneland, Unn & Svennevig, Jan (2017). Interviews versus conversations as data for studying place and identity: Claiming and resisting a Norwegian identity in interaction.
 • Björklund Einarsdóttir, Silja & Røyneland, Unn (2016, 11. desember). Brasilianere føler seg diskriminert for språket sitt i Portugal. [Internett].  Forskning.no.
 • Björklund Einarsdóttir, Silja & Røyneland, Unn (2016, 31. oktober). Hvorfor snakker de så kleint i norske filmer?. [Internett].  Forskning.no.
 • Lanza, Elizabeth & Røyneland, Unn (2016). Memory wound: Commemoration and contestation in multilingual and multicultural Norway.
 • Lanza, Elizabeth & Røyneland, Unn (2016). Multilingualism as an individual and societal phenomenon: Perspectives from Norway.
 • Lanza, Elizabeth; Røyneland, Unn & Lane, Pia (2016). MultiLing. Center for Multilingualism in Society across the Lifespan: A Center of Excellence in Norway. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik.  ISSN 0933-1883.  s 223- 231
 • Røyneland, Unn (2016). Attitudes towards immigrants' use of local dialects; questions of authenticity, belonging and entitlement.
 • Røyneland, Unn (2016). “Dialekter er djevelens diaré” Dialektbruk og haldningar til dialektvariasjon i eteren.
 • Røyneland, Unn (2016). From performance style to dialect coalescence: Multilingual youth practices in Oslo, Norway.
 • Røyneland, Unn (2016). Language in Social and Digital Media. Perspectives from the North..
 • Røyneland, Unn (2016). Language planning in Norway: deliberation, decision and legitimisation.
 • Røyneland, Unn (2016). Morsmål i det fleirspråklege samfunnet.
 • Røyneland, Unn (2016). Sounds and appearances of authenticity and belonging – attitudes towards immigrants’ use of dialect.
 • Røyneland, Unn (2016). Språkleg mangfald i Noreg - problem eller ressurs? Fleirspråklegheit som forskingsfelt. Samtiden.  ISSN 0036-3928.
 • Røyneland, Unn (2016). Språklig mangfold i Norge - problem eller ressurs?.
 • Røyneland, Unn (2016, 22. juli). Vil redde hallingdialekta. [Radio].  NRK Radio, Her og Nå.
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). Attitudes towards immigrants’ use of Norwegian – an experimental study.
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). Attitudes towards immigrants’ use of local dialects; questions of authenticity, belonging and entitlement.
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). Attitudes towards immigrants’ use of local dialects; questions of authenticity, belonging and entitlement.
 • Røyneland, Unn & Jensen, Bård Uri (2016). What should you sound like to sound like you belong? Attitudes towards immigrants’ use of local dialects.
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2016). Language policy in Norway: Discourses of the local and the global.
 • Lanza, Elizabeth & Røyneland, Unn (2015). Emerging regimes of language ideologies: Discourses of the local and global in Norway.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2015). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. (Contribution to the panel "Hip Hop Pedagogies").
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2015). Rytmisk reforhandling. Om relasjonen mellom hiphop og språkmangfald i norskfaget..
 • Røyneland, Unn (2015). “2012 rettskrivinga –“Viljen til å bli samde””.
 • Røyneland, Unn (2015). “Det norske språklandskapet – haldningar, ideologiar, identitetar.”.
 • Røyneland, Unn (2015). “Dialects and migration – entitlement, authenticity and local belonging.”.
 • Røyneland, Unn (2015). “Dialektbruk og dialektendring i dagens Norge.”.
 • Røyneland, Unn (2015). “Dialekter er djevelens diaré.” Holdninger til dialektvariasjon og til aksentpreget norsk..
 • Røyneland, Unn (2015). ”Hvor faen er jeg fra?” : Språk- og identitetsforhandlinger blant norske rappere..
 • Røyneland, Unn (2015). “Kva er ein dialekt og kva kjenneteiknar dialektbruk i Noreg?”.
 • Røyneland, Unn (2015). “Language matters. Mulitlingualism, language ideology and language policy.”.
 • Røyneland, Unn (2015). “Normer og normdanning”.
 • Røyneland, Unn (2015). “Presentation of MultiLing and the challenges of interdisciplinary work”..
 • Røyneland, Unn (2015). “Regional varieties in Norway – fact or fiction?”.
 • Røyneland, Unn (2015). "Språket i SOARIS korrigert – eit sannsynleg framtidsspråk?".
 • Røyneland, Unn (2015). "Språket i SOARIS korrigert – eit sannsynleg framtidsspråk?".
 • Røyneland, Unn (2015). Talemål, I: Marianne Furumo (red.),  Norsk for påbygging.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203349263.  12.  s 237 - 255
 • Røyneland, Unn (2015). “What should you sound like to sound like you belong? Notions of dialectal identities, authenticity and entitlement in late modern Norway.”.
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2015). Memorials, multilingualism and multiculturalism in Norway.
 • Røyneland, Unn & Lanza, Elizabeth (2015). The dark sides of linguistic complexity.
 • Røyneland, Unn & Svennevig, Jan (2015). “Language attitudes and negotiation of language and identity.”.
 • Røyneland, Unn & Svennevig, Jan (2015). “Language attitudes and negotiation of language and identity.”.
 • Svendsen, Bente Ailin & Røyneland, Unn (2015). SONE-innledning og veien videre.
 • Lanza, Elizabeth & Røyneland, Unn (2014). Strangers in paradise? Disturbances in the discourses of the local and global in Norway.
 • Ramberg, Bjørn Torgrim & Røyneland, Unn (2014). Revision of the Nynorsk standard: deliberation, decision, legitimization.
 • Røyneland, Unn (2014). Dialektar og fleirspråklegheit i dagens Norge.
 • Røyneland, Unn (2014). Dialektbruk og dialektendring i dagens Norge. Didaktiske perspektiv.
 • Røyneland, Unn (2014). Hip-Hop Youth and the (Re)Negotiation of Language and Identity.
 • Røyneland, Unn (2014). Hva skal til for å høres ut som du hører til? Forestillinger om dialektale identiteter i det senmoderne Norge.
 • Røyneland, Unn (2014). ”Hvor faen er jeg fra?” : Språk- og identitetsforhandlinger blant norske rappere.
 • Røyneland, Unn (2014). Jóvenes Hip Hop y la (re)negociación del lenguaje y la identidad en Noruega.
 • Røyneland, Unn (2014). Metodiske utfordringer i studie av dialekter.
 • Røyneland, Unn (2014). Multilingual youth practices.
 • Røyneland, Unn (2014). Norsk nok, regionalt nok, lokalt nok?. Norskmagasinet, Aschehoug Undervisning.  s 24- 25
 • Røyneland, Unn (2014). Norsk nok, regionalt nok, lokalt nok? Haldningar til dialektvariasjon, dialektendring, språkblanding og nye blandingskodar.
 • Røyneland, Unn (2014). Norwegian Language Reforms in the 21st Century.
 • Røyneland, Unn (2014). Språkmakt, språkstatus, språkideologi og språkhaldningar.
 • Røyneland, Unn & Myklestu, Kristin (2014). Hva skal til for å høres – og se – ut som du hører til? En verbal-visuell masketest.
 • Røyneland, Unn & Myklestu, Kristin (2014). Hva skal til for å høres – og se – ut som du hører til? En verbal-visuell masketest.
 • Røyneland, Unn & Olsson Rogstadkjæret, Kristina (2014, 17. juni). Advarer mot dubbing av barne-tv.  Stavanger Aftenblad.
 • Røyneland, Unn & Olsson Rogstadkjæret, Kristina (2014, 20. juni). Advarer mot dubbing av barne-tv. [Internett].  Aftenposten.
 • Røyneland, Unn & Valen Egeland, Ingri (2014, 05. april). Dialektbruk - på veg ut eller inn?.  Valdres Magasinet.
 • Svendsen, Bente Ailin & Røyneland, Unn (2014). Ta tempen på språket! Språkholdninger og Forskningskampanjen 2014.
 • Hårstad, Stian & Røyneland, Unn (2013, 04. mai). "Mer sex, mindre Gud".  Adresseavisen.
 • Røyneland, Unn (2013). Bruk av nye medium i utforskinga av språkleg praksis i fleirspråklege bymiljø.
 • Røyneland, Unn (2013). Den norske språksituasjonen.
 • Røyneland, Unn (2013). Det norske dialektlandskapet i eit europeisk perspektiv.
 • Røyneland, Unn (2013). Det norske dialektlandskapet.Sosiolingvistiske perspektiv på bruk av Nordisk dialektkorpus.
 • Røyneland, Unn (2013, 22. januar). Dialekt og identitet. [TV].  "Ettermiddagen" TV2.
 • Røyneland, Unn (2013, 11. november). Dialekta blir koselig rundt juletider. [Internett].  NRK Hedmark og Oppland.
 • Røyneland, Unn (2013). Dialektparadiset Norge - Quo Vadis?.
 • Røyneland, Unn (2013). Dialektundervisning i dag.
 • Røyneland, Unn (2013). "Folkets røst" og "demokratisk legitimitet" - norsk språkpolitikk og norske språkreformer ved årtusenskiftet.
 • Røyneland, Unn (2013). Norske dialektar før og no - dialektendringar, knot og nye dialektar.
 • Røyneland, Unn (2013). Norske språkreformer på byrjinga av det 21. hundreåret.
 • Røyneland, Unn (2013). Om å knote det til. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  3B, s 80- 81
 • Røyneland, Unn (2013). Språk og identitet - (u)mulig å skille?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 20. des. 2017 13:33

Prosjekter