Pernille Hansen

Bilde av Pernille Hansen
English version of this page
Telefon +47-22857179
Mobiltelefon 99774337 99774337
Rom 442
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Forskning

Jeg er interessert språklig (særlig leksikalsk) prosessering, og i barns språktilegnelse. Forskninga mi har et tverrspråklig, flerspråklig og klinisk perspektiv. Jeg er postdoktor på prosjektet Flerspråklig demens: Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens i Norge.

I doktorgradsprosjektet mitt undersøkte jeg enspråklige og flerspråklige barns ordforråd. Les pressemelding i forbindelse med disputas.

Undervisning

Bakgrunn

CV

Emneord: Språkvitenskap, Lingvistikk, Psykolingvistikk, Klinisk lingvistikk, Språktilegnelse, Flerspråklighet, Kognitiv lingvistikk

Publikasjoner

Hansen, Pernille (2017). In the beginning was the word: A study of monolingual and bilingual children’s lexicons. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Oslo.

Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Łuniewska, Magdalena; Haman, Ewa (2017). ​​​​​Validating the psycholinguistic aspects of LITMUS-CLT: Evidence from Polish and Norwegian. Tidlig nettversjon. doi: 10.1080/02699206.2017.1307455.

Hansen (2017). What makes a word easy to acquire? The effects of word class, frequency, imageability and phonological neighbourhood density on lexical development. First Language, 37(2). doi: 10.1177/0142723716679956.

Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). "Ordforrådet" - en leksikalsk database over et utvalg norske ord. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(1), s 18 - 26.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Pernille (2017). Barnas språkutvikling.
 • Hansen, Pernille (2017). In the beginning was the word: A study of monolingual and bilingual children’s lexicons.
 • Hansen, Pernille & Landmark, Anne Marie Dalby (2017). The MultiLing Dementia Project - status and way forward.
 • Hansen, Pernille; Melby-Lervåg, Monica & Snarby, Anette (2017, 01. juli). Har ikke barnet begynt å snakke ennå? . [Internett].  KK.no.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille (2017). Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens i Norge.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille (2017). The MultiLing Dementia Project.
 • Ribu, Ingeborg Sophie & Hansen, Pernille (2017). Språk og kommunikasjon hos personer med demens i Norge.
 • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2016). Tverrspråklige mønstre i barns konsonantgruppeproduksjon.
 • Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Hansen, Pernille (2016). CDI III - a progress report.
 • Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Hansen, Pernille (2016). The development of CDI III in Norwegian..
 • Hansen, Pernille (2016). Barnas språkutvikling.
 • Hansen, Pernille; Luniewska, Magdalena; Haman, Malgorzata M.; Kolak, Joanna; Mieszkowska, Karolina; Wodniecka, Zofia; Haman, Ewa & Simonsen, Hanne Gram (2016). Lexical skills in Polish-Norwegian and Polish-English preschoolers.
 • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Simonsen, Hanne Gram & Haman, Ewa (2016). Lexical skills in Polish Norwegian preschoolers.
 • Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2016). Cross-linguistic patterns in children’s productions of consonant clusters.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Thurmann-Moe, Anne Cathrine & Torkildsen, Janne von Koss (2015). CDI short form, CDI III and CLT.
 • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Chyl, Katarzyna; Simonsen, Hanne Gram & Haman, Ewa (2015). Lexical skills in Polish-Norwegian preschoolers.
 • Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2015). Cross-linguistic microvariation in cluster production.
 • Steien, Guri Bordal & Hansen, Pernille (2015). Target-like distribution of Norwegian lexical pitch accents in spontaneous speech produced by L2 speakers.
 • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2014). The effects of word class,imageability, phonological neighborhood density and frequency on the early acquisition of Norwegian content words.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Holm, Elisabeth (2014). Norwegian words: A lexical database for researchers and clinicians.
 • Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Bjerkan, Kirsten Meyer; Holm, Elisabeth; Ribu, Ingeborg Sophie; Markiewicz, Stefan; Chyl, Katarzyna & Haman, Ewa (2014). Cross-Linguistic Lexical Tasks (CLT) in bilingual Polish-Norwegian children, monolingual peers and children with SLI.
 • Steien, Guri Bordal & Hansen, Pernille (2014). Prosodic aspects of French spoken by multilingual Congolese speakers residing in Norway.
 • Bjerkan, Kirsten Meyer; Ribu, Ingeborg Sophie; Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2013). CLT in Norwegian. Data from BiTD, MoTD and MoSLI children.
 • Haman, Ewa; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Łuniewska, Magdalena (2013). Polish-Norwegian cross-linguistic lexical tasks for bilingual preschool children.
 • Hansen, Pernille (2013, 17. april). Norveççe ve Türçenin çocuklar üzerindeki etkileri araştırılacak.  Zaman Iskandinavya.
 • Hansen, Pernille; Bjekic, Jovana; Chyl, Katarzyna; Dabašinskienė, Ineta; Haman, Ewa; Kalninytė, Agnė; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Łuniewska, Magdalena; Ribu, Ingeborg Sophie; Roch, Maja; Simonsen, Hanne Gram; Slancová, Daniela; Southwood, Frenette; Tunçer, Müge; Ünal, Özlem; Vrcic, Anida & Vuksanovic, Jasmina (2013). Monolingual CLT results. A cross-linguistic comparison.
 • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2013). Hva gjør et ord lett å lære? Effektene av ordklasse, frekvens og billedlighet på tidlig ordforråd hos norske barn.
 • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2013). Hva gjør et ord lett å lære? En analyse av tidlig ordforråd hos norske barn.
 • Hansen, Pernille & Holm, Elisabeth (2013). Can imageability explain the late acquisition of adjectives?.
 • Hansen, Pernille; Ribu, Ingeborg Sophie; Chyl, Katarzyna; Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Markiewicz, Stefan & Simonsen, Hanne Gram (2013). CLT results from bilingual Polish-Norwegian children compared to their monolingual peers.
 • Michalczuk, Karol; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Ribu, Ingeborg Sophie (2013, 20. juni). Dwa zamiast jednego - jedno dziecko, dwa języki.  Informator Katolicki.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lanza, Elizabeth; Hansen, Pernille & Türker-Van der Heiden, Emel (2013). ”Flerspråklige barns leksikalske utvikling: metoder og perspektiver”.
 • Łuniewska, Magdalena; Bjekic, Jovana; Chyl, Katarzyna; Ege, Pınar; Hansen, Pernille; Kouba-Hreich, Edith; Messara, Camille; Onraët, Lauren; Simonsen, Hanne Gram; Southwood, Frenette; Tunçer, Müge; Ünal, Özlem; Vuksanovic, Jasmina; Živanović, Marko & Haman, Ewa (2013). Bilingual CLT results. A cross-linguistic comparison.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2012). Norwegian children's first words.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2012). Norwegian children's first words.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2012). Norwegian children's first words.
 • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2012). Can disagreement between transcriptions reveal articulatory problems?.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Holm, Elisabeth (2012). Name relatedness and imageability.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Hansen, Pernille (2012). Collecting AoA data for Norwegian: An alternative method.
 • Hansen, Pernille (2011). Analyse av Voice Onset Time hos et barn med atypisk språkutvikling.
 • Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2011). Collecting imageability ratings for Norwegian nouns, verbs and adjectives.
 • Hansen, Pernille; Kristoffersen, Kristian Emil & Garmann, Nina Gram (2011). Atypisk konsonantproduksjon hos et norsk barn .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. jan. 2013 10:27 - Sist endret 12. okt. 2017 14:50