André Nilsson Dannevig

Bilde av André Nilsson Dannevig
English version of this page
Rom 124
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Undervisning

NOAS1100: Innføring i norsk som andrespråk
EXFAC03-SPR: Examen facultatum, språkvitenskap

Bakgrunn

Jeg har min bachelor og master i lingvistikk fra UiO.

Jeg underviser i norsk som andrespråk (NOAS) og Exfac språk, samtidig som jeg er vitenskapelig assistent ved Senter for flerspråklighet (MultiLing).

Emneord: Lingvistikk, Sosiolingvistikk, Norsk som andrespråk, NOAS, Andrespråkstilegnelse, Andrespråkslæring og -undervisning
Publisert 7. feb. 2017 11:15 - Sist endret 31. juli 2017 13:43