English version of this page

STANDARDS: Standardisering av minoritetsspråk

Om prosjektet

Standardisering av minoritetsspråk er ikke en nøytral prosess. Standardisering har konsekvenser for språkets status og språkbrukernes forhold til den nye standarden. Når man standardiserer et minoritetsspråk, risikerer man å lage en standard språkbrukerne ikke identifiserer seg med. Dermed kan utviklingen av et skriftspråk skape et nytt stigma for språkbrukere som opplever at de ikke kan leve opp til den nye standarden.

Dette prosjektet utvider fokus fra språkpolitikk og lingvistiske aspekter ved standardisering til å inkludere analyser av språkbrukernes forhold til standardiseringsprosesser.   Språkstandardisering kan sees på som en form for teknologi, and prosjektet bruker Neksusanalyse og teorier fra Vitenskaps- og teknologistudier for å analysere standardisering av europeiske minoritetsspråk. Prosjektet vil se på spørsmål som hvordan standardisering konfigurerer brukere, standarders ekskluderende effekter, rollen til ikke-brukere, samt standarders politiske rolle.

Underprosjekter

  1. Standardisation of Kven from the perspective of users 

  2. Minority language standards in Scotland (Scots and Gaelic): Language inequality, nationalism and the promotion of linguistic diversity

  3. Meänkieli language users’ relation to the standardisation process of their own language

  4. The Discursive Construction of Users in the Language Standardization of Limburgish

Varighet

31. juli 2016

Finansiering

Norges forskningsråd, Universitetet i Oslo (FRIHUMSAM/Fellesløftet)

Emneord: Forvaltning av flerspråklighet, Flerspråklig praksis
Publisert 2. nov. 2013 17:50 - Sist endret 26. okt. 2016 23:43