Om fakultetet

Samarbeid med HF

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter
  • Student i praksis

Tal og fakta

Det humanistiske fakultet ved UiO er eitt av dei beste humanistiske fakulteta i Norden.

Kontakt HF

Universitetet i Oslo
Boks 1079 Blindern
0316 Oslo

Tlf: (47) 22 85 50 50
E-post: postmottak@hf.uio.no