Aktuelle saker

Publisert 31. jan. 2018 14:00

Som eneste HF-prosjekt nådde «Lifetimes»-prosjektet til professor Helge Jordheim helt til topps hos FRIPRO og NFR.

Publisert 27. jan. 2017 12:05

Tre av instituttlederne har fått fornyet sitt åremål, fire instituttledere er nye. Samlet representerer disse instituttstyrene og instituttlederne en stor og bred kompetanse.

Publisert 27. sep. 2016 12:02

Nå er det avgjort hvem som skal lede instituttene på Det humanistiske fakultet i perioden 2017-2020.

Publisert 16. feb. 2016 14:33

Digital humaniora fikk et solid løft med lanseringen av norgeshistorie.no og introduksjon av digitale læringsverktøy og eksamen. Fakultetet tok imot dobbelt så mange nye kollegaer som året før, og i Norden-satsingen ble tre nye forskergrupper etablert.

Publisert 28. jan. 2016 10:11

Prosjektene "Timing and Sound in Musical Microrhythm" og "Conceptual engineering" er sikret langsiktig finansiering gjennom ordningen FRIPRO Toppforsk.

Publisert 16. sep. 2015 15:12

– Det er inspirerende å lede en satsing som har slik relevans for samfunnsutviklingen både i Norge og i andre land, sier Byrkjeflot.

Publisert 2. sep. 2015 15:46

– Å få jobbe med fakultetets valgte ledelse med Arne i spissen og HFs profesjonelle administrasjon, er viktige motivasjonsfaktorer, sier Bakken.

Publisert 11. feb. 2015 14:06

Norden blir stor forskningssatsing. Nye og bedre masterprogrammer er klare. HF-forskere feiret og forklarte Grunnlovsjubileet. 2014 var et begivenhetsrikt år ved landets største humanistiske fakultet.

Publisert 28. jan. 2015 14:51

Mastertilbudet fornyes med fire nye masterprogrammer som starter opp til høsten.

Publisert 29. okt. 2014 11:04

Det store flertallet av kandidater med en grad fra Det humanistiske fakultet er fornøyd med utdanningen de har tatt. Kandidatundersøkelsen 2014 viser at de som tar en mastergrad er mest fornøyd, får mer relevante jobber og tjener mest. Studiedekan Gro Bjørnerud Mo gleder seg over at så mange av HF-studentene er fornøyd.

Publisert 28. okt. 2014 11:10

Arne Bugge Amundsen eller Jens Braarvig blir ny dekan på HF. I valgkampens siste uke har HF-aktuelt intervjuet kandidatene om hvorfor de fortjener din stemme.

Publisert 23. mai 2014 13:44

Sandra Janzsó er utlånt fra ILN for å vikariere for Kirsten Simensen som koordinator for HF-studentinfo. På fritiden er hun sirkusdirektør!

Publisert 30. apr. 2014 16:54

Se hva prosjektnettsiden kan hjelpe deg med og hvordan den blir god.

Publisert 26. mars 2014 14:36

Internasjonalt gjennomslag og faglig mangfold preget virksomheten i året som gikk. Et av høydepunktene var oppstarten av MultiLing - Senter for flerspråklighet, fakultetets nye Senter for fremragende forskning.

Publisert 26. mars 2014 14:36

Fredag 21. mars ble rapporten «Hva skal vi med humaniora?» overrakt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen av arbeidsgruppens ledere Helge Jordheim og Tore Rem, som mener at kriser er til for å brukes.