Her er instituttlederne på Det humanistiske fakultet for 2017-2020

Tre av instituttlederne har fått fornyet sitt åremål, fire instituttledere er nye. Samlet representerer disse instituttstyrene og instituttlederne en stor og bred kompetanse.

Fra høyre: Tor Egil Førland, Beate Elvebakk, Bjørn Olav Utvik, Piotr Garbacz, Karen Gammelgaard, Arne H. Krumsvik og Peter Edwards.

2017 er HFs år! Dette sier HF-dekan Arne Bugge Amundsen når fakultetet nå presenterer sine instituttledere for perioden 2017-2020.

– Alle våre syv institutter har fått nye styrer, syv instituttledere er ansatt. Som presentasjonene av instituttlederne viser, innledes 2017 med klare mål, tydelige ambisjoner og med en bevissthet om hva det betyr at HF er Norges største og beste humanistiske fakultet.

Det betyr videre at:

  • vi samlet utgjør en spennende ledergruppe
  • vi samlet er godt rustet til å møte det fokuset som fra og med i år rettes mot oss gjennom studiekvalitetsmeldingen, humaniorameldingen og humanioraevalueringen
  • vi samlet setter ambisiøse mål for HF i en tid da mange tenker nytt og positivt om humanioras betydning

– Som dekan gleder jeg meg til å arbeide med den nye instituttledergruppen. Utfordringene står i kø, det gjør også mulighetene!

Tor Egil Førland har fornyet sitt åremål ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)

– Å lede IAKH er en passe stor utfordring. Vi er midt i et stort generasjonsskifte; jeg vil gjerne gjøre den jobben ferdig, sier Tor Egil Førland. 

Les presentasjon av Tor Egil Førland 

Beate Elvebakk er tilsatt som instituttleder ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)

– Jeg har vært interessert i forsknings- og universitetspolitikk i mange år, og syns det er fint å få anledning til å ha en viss praktisk innvirkning på dette feltet, sier Beate Elvebakk som overtar etter Mathilde Skoie.

Les presentasjon av Beate Elvebakk 

Bjørn Olav Utvik fortsetter som instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

– I denne jobben får jeg kontakt med hele bredden av fagfolk på instituttet, og det gir masse læring og positiv energi, sier Bjørn Olav Utvik som har vært instituttleder siden 2015.

Les presentasjon av Bjørn Olav Utvik

 

Piotr Garbacz er tilsatt som instituttleder ved Institutt for lingvistikk og nordiske studier (ILN)

– Det er en stor fornøyelse å få jobbe med ILNs fantastiske kollegium, det er et ærerikt og svært spennende oppdrag som jeg ser fram til, sier Piotr Garbacz som overtar etter Andreas Sveen.

Les presentasjon av Piotr Garbacz 

Karen Gammelgaard har fornyet sitt åremål som instituttleder ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

– ILOS er den mest interessante arbeidsplassen man kan tenke seg, sier Karen Gammelgaard etter fire år i lederstolen.

Les presentasjon av Karen Gammelgaard 

Arne Håskjold Krumsvik er tilsatt som instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

Krumsvik ønsker å bidra til at IMK setter et tydeligere fotavtrykk både i internasjonal forskning og i den norske samfunnsdebatten.

Les presentasjon av Arne H. Krumsvik

Peter Edwards er tilsatt som instituttleder ved Institutt for musikkvitenskap (IMV)

– Jeg vil bidra og gjøre det jeg kan for å samle krefter til å sikre gode prosesser og for å komme i mål med det vi ønsker å få til, sier Peter Edwards som overtar etter Alexander Refsum Jensenius.

Les presentasjon av Peter Edwards

 

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 27. jan. 2017 12:05 - Sist endret 27. jan. 2017 13:44