Nye fast vitenskapelig ansatte

Publisert 31. okt. 2017 09:49

Laanemets er fra Estland og har bred erfaring fra flere skandinaviske universiteter. Hennes forskningsinteresser er innenfor nordisk språkvitenskap og lingvistikk.

Publisert 15. okt. 2017 21:46

Fritz har doktorgrad i filosofi fra Oxford og hans faglige interesser er innenfor logikk, metafysikk og språkfilosofi. Ved IFIKK er han tilknyttet forskningsprosjektet ConceptLab.

Publisert 3. okt. 2017 12:30

– Hei, vil du fortelle meg hva du jobber med? Dette er det første Anne Cathrine vil si til nye kolleger på IMV nå som hun er i gang i sin nye jobb.

Publisert 2. okt. 2017 10:29

Aasen har master- og doktorgrad i filosofi fra University College London, og har også studert filosofi ved UiO med fysikk, matematikk og musikkvitenskap i fagkretsen.

Publisert 28. sep. 2017 10:09

Matthiesen har sin utdanning fra København, men jobber nå ved Universitetet i Aarhus. Ved ILN skal hun forske og undervise i retorikk med et skandinavisk perspektiv.

Publisert 18. sep. 2017 14:37

Von Waldenfels skal for det meste undervise i polsk og russisk, og planlegger å ta med studentene på en felttur neste sommer, i samarbeid med kolleger fra Moskva.

Publisert 18. sep. 2017 12:24

Berg Johnsen har studert i Bodø, Oslo og Madrid. Hun skal undervise i norsk for internasjonale studenter på ulike nivå.

Publisert 4. sep. 2017 13:58

Sterken har allerede hatt flere engasjement på IFIKK, og denne høsten skal hun undervise i filosofi og metafysikk i tillegg til exphil på engelsk.

Publisert 4. sep. 2017 11:54

D’Amico har en mastergrad i nordisk fra Universitetet i hjembyen Torino i Italia, og i løpet av studiene var han på to utvekslingsopphold i Oslo hvor han fordypet seg i norsk språk, litteratur og kultur. 

Publisert 4. sep. 2017 11:41

Rødje bor til daglig i København, og skal jobbe 50% fra september ut året. Fra nyttår tiltrer han i full stilling, og skal undervise i flere fag.

Publisert 23. aug. 2017 15:00

Torsen har vært Assistant Professor ved Florida International University i Miami, og ved Marquette University i Milwaukee, USA. Hun er opptatt av blant annet estetikk, fenomenologi og kontinentalfilosofi. 

Publisert 22. aug. 2017 16:48

– Jeg ønsker å gi studentene variert, aktiviserende og engasjerende undervisning og god oppfølging gjennom studiene. Det sier Østby som har lang erfaring fra IMK, og som nå skal i gang med undervisning på flere emner.

Publisert 22. aug. 2017 16:48

Venturi kommer til ILOS etter to år som Marie Curie Cofund Research Fellow ved universitetet i Durham i Storbritannia, hvor han også var foreleser i deltidsstilling ved School of Modern Languages and Cultures.

Publisert 22. aug. 2017 16:47

Batmanghelichi er spesialist på det moderne Iran, og skal undervise i sammenlignende politikk, kjønn, historie, og kulturelle og politiske tekster relatert til Iran og Midtøsten/nord-Afrika-regionen.

Publisert 22. aug. 2017 15:31

Spring har doktorgrad i historie fra Universitetet i Wien, hvor hun også har studert tysk og kommunikasjonsvitenskap. Spring forsker på 1800- og tidlig 1900-tallets Europa, med vekt på det europeiske Arktis, Norge og Habsburgermonarkiet.

Publisert 21. aug. 2017 12:45

Vuoskoski er fra Finland, og tok doktorgraden ved Universitetet i Jyväskylä i 2012. Hun kommer fra en stilling som postdoktor ved Universitetet i Oxford. Hennes forskning har en tverrfaglig tilnærming, og stillingen er delt mellom IMV og Psykologisk instiutt.

Publisert 18. aug. 2017 11:19

Bjorvand Bjørkøy har lang erfaring fra ILN, mens Rustad er fersk her på UiO. Begge gleder seg til å ta fatt på høstsemesteret.

Publisert 2. juni 2017 14:22

Väliaho er finsk, og avla sin doktorgrad ved universitetet i Turku i 2007. Han er også dosent i mediehistorie og medieteori samme sted. Han kommer til IFIKK fra Film and Screen Studies ved Goldsmiths, University of London. 

Publisert 23. mai 2017 11:20

Teresa Pepe har bred feltarbeidserfaring fra spesielt Egypt og Libanon. For tiden forsker hun på arabiske dystopier og fremtidige fiksjoner, og hvordan de relaterer seg til miljøspørsmål i Midtøsten.

Publisert 22. mai 2017 13:58

Patrick Bernhard er tysk og har jobbet i Tyskland, Italia og Irland. Han har et spesielt forskningsfokus på transnasjonal historie i Europa på 1900-tallet, og han skal blant annet undervise i det nye masterprogrammet MITRA.

Publisert 24. apr. 2017 09:32

Kristian Nymoen har sin bakgrunn både fra Institutt for musikkvitenskap og Institutt for informatikk. Nå er han tilsatt i en delt stilling mellom de to instituttene.

Publisert 8. mars 2017 15:01

Börjars kommer til ILN fra universitetet i Manchester, der er hun professor i lingvistikk og Associate Vice-President med ansvar for undervisning.

Publisert 6. mars 2017 14:30

Milan er italiensk og er Assistant Professor ved Universitetet i Amsterdam i nye medier og digital kultur. Hun jobber for tiden med et 5-årig EU-prosjekt, og hun rådgir regjeringer og ikke-kommersielle organisasjoner om nettbruk.

Publisert 22. feb. 2017 13:19

– Det har vært et privilegium å få være instituttleder de siste fire årene. Jeg har lært utrolig mye, både om instituttet og om resten av universitetet, sier Jensenius som nå skal vie sin tid til forskning og undervisning i praksis.

Publisert 21. feb. 2017 12:01

– Man snakker mye om forskningsbasert undervisning, men det finnes også mye undervisningsbasert forskning, sier Mathilde Skoie som ser fram til å ta fatt på undervisning igjen etter to perioder som instituttleder.