Lokal beredskapsplan

Det humanistiske fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Last ned lokal beredskapsplan

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 228 56 666 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppen på Det humanistiske fakultet fra 01.01.2015

Tittel Navn Telefon Mobil
Dekan Arne Bugge Amundsen 228 44 195 922 44 774
Fakultetsdirektør Monica Bakken 228 56 229 970 82 983
Seniorrådgiver Inger-Johanne Ullern 228 54 915 415 70 593
HR-sjef Helga Reiss 228 58 310 970 40 008
Kommunikasjonssjef Helene Wilberg 228 57 647 950 62 371
Leder for studieseksjonen Gro Enerstvedt Smenes 228 56 771 930 32 373
Områdeleder Rune Greaker 228 55 793 991 68 479
Publisert 23. mai 2012 14:21 - Sist endret 7. mars 2018 15:41