Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV) ved Det humanistiske fakultet fastsettes av fakultetsstyret, og behandler innstillinger og tilsettinger i vitenskapelige stillinger på fakultetet.

TUV består av dekanen, to vitenskapelig ansatte, en ansatt i teknisk-administrativ stilling og en student.

Medlemmer av TUV perioden 1. januar 2018 - 31. desember 2018

 

Faste medlemmer

Dekan Arne Bugge Amundsen
Vitenskapelig ansatt Gjertrud Flermoen Stendbrenden
Vitenskapelig ansatt Bjørn Ramberg
Teknisk-administrativ ansatt Hanne K Lindemann
Studentrepresentant (medlem for ett år) Ken Rune Mikkelsen

Varamedlemmer

Prodekan for forskning Ellen Rees  2. vara: Eirik Welo (prodekan for studier)
Vitenskapelig ansatt Dag T Haug
Vitenskapelig ansatt  
Teknisk-administrativ ansatt Erlend K. Haavardsholm
Studentrepresentant (medlem for ett år) Johanna Johannsdottir Damaris

 Protokoller 2018

 

Innlevering av sakspapirer Møtedato Protokoll
29. desember 2017 19. januar protokoll
12. januar 2. februar protokoll
26. januar 16. februar protokoll
9. februar 2 mars /FS protokoll
23.februar 16. mars protokoll
 
     
20. mars 13. april  protokoll
6. april 27. april protokoll
20. april 14. mai (mandag) protokoll
4.mai 25. mai protokoll
18. mai 8. juni /FS protokoll
1. juni 22. juni protokoll
27. juli 17. august  
10.august 31. august  
     
24. august 17. september (mandag)  
7. september 28. september  
21. september 12. oktober  
5. oktober 26. oktober/ FS  
19. oktober 9. november  
2. november 23. november FS  
16. nov 7. desember  

 

Publisert 31. okt. 2017 13:10 - Sist endret 22. juni 2018 10:26