English version of this page

Valg

Ansatte og studenter velger dekan, fakultetsstyre og instituttstyrer ved Det humanistiske fakultet.

Valgperioden for fakultetets øverste styre og ledelse er fire år. Representanter for midlertidig ansatte og studentene velges for ett år. 

Høsten 2017 avholdes det valg til Fakultetsstyret for midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter for året 2018. Se egne sider for valg til fakultetsstyret.

 

Instituttstyrene

Det avholdes også valg til instituttstyrene ved alle fakultetets institutter. Se egne valgsider ved institutt for:

 

Ansvar for å gjennomføre valg til Fakultetsstyret ligger hos fakultetets valgstyre.

Publisert 30. nov. 2015 21:23 - Sist endret 27. okt. 2017 13:19