Årsplan og årsrapport for Det humanistiske fakultet

Rullerende årsplan 2017-2019

Det humanistiske fakultets årsplan 2017-2019 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, HFs strategiske plan 2020 og UiOs rullerende årsplan for 2017-2019.

Årsplan 2017-2019 (pdf)

Årsrapport 2016

Årsrapport 2016 (pdf) vedtatt av fakultetsstyret 7. april.

Rullerende årsplan 2016-2018

Det humanistiske fakultets årsplan 2016-2018 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, HFs strategiske plan 2020 og UiOs rullerende årsplan for 2016-2018.

Årsplan 2016-2018 (pdf)
 

 

 

 

Årsplaner for foregående år er tilgjengelige ved henvendelse til fakultetssekretariatet (e-post)

Publisert 19. mai 2010 14:36 - Sist endret 26. apr. 2017 10:11