Faglige prioriteringer ved HF i 2013

 • Universitetsstyret pålegger å prioritere sterke miljøer, kvalitet og internasjonal profil
 • Universitetsstyret pålegger fakultetene å gjennomgå sine faglige prioriteringer
 • Et generasjonsskifte pågår og framtidens HF utformes
 • Tverrfaglig samarbeid og god studiekvalitet skal styrkes
 • HF-klemma skal snus med mer ressurser til sterke fag og faggrupper

Resultater

29. november 2013 vedtok Fakultetsstyret faglige prioriteringer for HF 2015-18.

Følgende fag vil bli prioritert:

 • Arkeologi
 • Filosofiske fag
 • Ibsenstudier
 • Klassiske språk
 • Kulturhistorie og museologi
 • Lingvistikk
 • Medievitenskap
 • Midtøsten og Afrika
 • Populærmusikkstudier
 • Slavisk/Øst-Europa

Les hele fakultetsstyrenotatet

Forsterkede mastersatsninger

Fakultetsstyret har også vedtatt at

 • Medievitenskap (Nordic Media) og
 • Arkeologi

blir forsterkede masterprogram. Les mer

Tematiske forskningssatsninger

18. oktober vedtok Fakultetsstyret å støtte følgende tre tidsbegrensende tematiske forskningsområder:

 • Scandinavian Narratives of Guilt and Privilege in an Age of Globalization.
 • Syntaks og semantikk.
 • Traveling Texts:Translation and Transnational Reception.

Les mer i saksframlegget til FS

Ti uten filter - om faglige prioriteringer

Les HF-dekanatets leder i HF-aktuelt

Veien videre - oppfølgingsplaner og virkemidler

Det er et mål for prosessen med de faglige prioriteringene at sterke miljøer skal støttes og utvikles videre, og at miljøer som ikke er blant de prioriterte også skal vurderes mht. videreutvikling. De faglige prioriteringene, virkemidlene og oppfølgingen skal føre til økt kvalitet, både på forskning og studier.

Les mer

Andre omstillingsprosjekter

Det pågår flere omstillingsprosjekter på HF parallelt med faglige prioriteringer.