Tal og fakta

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo er eitt av dei beste humanistiske fakulteta i Norden.

Nøkkeltal for 2016

Vitskaplege publikasjonar 797
Masterprogram 21
Bachelorprogram 13
Emne 1519
Vitskapleg tilsette i undervisnings og forskarstillingar ekskl. postdoktor- og doktorgradsstipandiatar (i årsverk) 354
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 182
Tekniske og administrative årsverk, inkl. leiarar 212
Budsjett 723,5 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansiert 12 %
Forskingsprosjekt med ekstern finansiering 150

Særleg sterke forskingsområde

  • Arkeologi
  • Filosofiske fag
  • Ibsenstudier
  • Klassiske språk
  • Kulturhistorie og museologi
  • Lingvistikk
  • Medievitenskap
  • Midtøsten og Afrika
  • Populærmusikkstudier
  • Slavisk/Øst-Europa

Elitebevillingar

Publisert 28. sep. 2016 09:23 - Sist endret 7. nov. 2017 14:09