Alle administrativt ansatte på HF - Side 5

Personer 101 - 125 av 213
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ragnar Holst Larsen Larsen, Ragnar Holst Seniorkonsulent +47-22844738 ragnahl@iakh.uio.no Studieadministrasjon, Opptak, Veiledning, Permisjon, Deltidsstudier, Semesterstart, Disputas, PhD, Forskningsadministrasjon, Tilrettelegging, Undervisningsplanlegging, Eksamen
Bilde av Astrid Lied Lied, Astrid Seniorrådgiver +47 22 85 76 08 a.c.lied@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Felles Studentsystem FS, TP
Bilde av Trude Lind Lind, Trude Studieteamkoordinator og studiekonsulent Sør-Asia 228 58105 trude.lind@ikos.uio.no Studieadministrasjon, emner, eksamen, veiledning, opptak, studieplaner, delstudier i utlandet, stedfortreder for studieleder
Bilde av Hanne Katrine  Lindemann Lindemann, Hanne Katrine Studieleder 22 85 84 36 h.k.lindemann@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Mottak av studenter, Kompetansesamtale, Studiekvalitet
Bilde av Galina Loginova Loginova, Galina Seniorkonsulent +47-22845874 galina.loginova@hf.uio.no Økonomi, Budsjett
Bilde av Graciete S. C. Londrim Londrim, Graciete S. C. Seniorkonsulent +47-22856019 gslondri@hf.uio.no Studieadministrasjon, internasjonalisering, innreisende studenter, portugisisk språk
Bilde av Ellen Cathrine Lund Lund, Ellen Cathrine Seniorrådgiver +47-22856194 +47 911 58 122 e.c.lund@iakh.uio.no norgeshistorie, samtidshistorie, kvinnehistorie
Bilde av Anne Løken Løken, Anne Rådgiver +47-22857474 anne.loken@hf.uio.no Studieadministrasjon, Felles Studentsystem FS
Bilde av Heidi Løken Løken, Heidi Overingeniør +47-22844440 +47-90739023 heidi.loken@hf.uio.no IT-tjenester, IT-støtte til forskning, DMLF
Bilde av Lars Lønning Lønning, Lars Rådgiver +47-22855838 l.i.lonning@hf.uio.no Studieadministrasjon, Godkjenning, Eksamen, Vitnemål
Mangset, Gunnar Førstekonsulent +47-22844435 gunnar.mangset@ifikk.uio.no
Bilde av Line Melå Melå, Line Førstekonsulent +47-22854466 line.mela@ilos.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Tysk, Nederlandsk, Undervisningsplanlegging, Verneombud
Bilde av Stig Mikalsen Mikalsen, Stig Seniorkonsulent +47-22857062 stig.mikalsen@hf.uio.no Studieadministrasjon, Digital eksamen, Inspera (HF superbruker)
Bilde av Øystein Moe Moe, Øystein Seniorkonsulent +47-22856490 oystein.moe@hf.uio.no Arkiv, ePhorte
Mohn, Christian-Magnus Avdelingsingeniør +47-22855721 +47-41004323 c.m.mohn@hf.uio.no AV-tjenester, Lyd, Bilde, Video
Bilde av Bahar Moradpor Moradpor, Bahar Førstekonsulent +47-22854012 bahar.moradpor@hf.uio.no
Bilde av Silje Mosgren Mosgren, Silje Førstekonsulent +47-22857732 22 85 77 32 silje.mosgren@hf.uio.no Forskerutdanning, Ph.d.
Bilde av Hans D Munch Munch, Hans D Overingeniør +47-22854935 +47-91796144 h.d.munch@hf.uio.no IT-tjenester
Mørk, Hulda Kjeang Studiekonsulent h.k.mork@iakh.uio.no
Naguleswaran, Kalaivani Førstekonsulent +47-22859864 kalaivan@media.uio.no Økonomi, Innkjøp, Regnskap
Bilde av Yasothara Nanthagopal Nanthagopal, Yasothara Rådgiver +47-22850408 yasothara.nanthagopal@hf.uio.no Prosjektøkonomi
Bilde av Damir Nedic Nedic, Damir Senioringeniør +47-22857835 +47-47010357 dnedic@hf.uio.no IT-tjenester, DMLF
Bilde av Aina Nessøe Nessøe, Aina Kontorsjef +47-22859197 +47-90610786 aina.nessoe@media.uio.no
Bilde av Asgeir Nesøen Nesøen, Asgeir Senioringeniør +47-22855106 asgeir.nesoen@hf.uio.no IT-tjenester, DMLF
Bilde av Grethe Netland Netland, Grethe Administrativ leder - CSMN 22 84 10 61 94 79 58 36 grethe.netland@ifikk.uio.no Personaladministrasjon, Økonomistyring