Alle administrativt ansatte på HF - Side 6

Personer 126 - 150 av 214
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Damir Nedic Nedic, Damir Senioringeniør +47-22857835 +47-47010357 dnedic@hf.uio.no IT-tjenester, DMLF
Bilde av Aina Nessøe Nessøe, Aina Kontorsjef +47-22859197 +47-90610786 aina.nessoe@media.uio.no
Bilde av Asgeir Nesøen Nesøen, Asgeir Senioringeniør +47-22855106 asgeir.nesoen@hf.uio.no IT-tjenester, DMLF
Bilde av Grethe Netland Netland, Grethe Administrativ leder - CSMN 22 84 10 61 94 79 58 36 grethe.netland@ifikk.uio.no Personaladministrasjon, Økonomistyring
Bilde av Helena Neumann Neumann, Helena Internasjonal koordinator og programkonsulent 22841956 helena.neumann@iakh.uio.no Internasjonalisering, Veiledning, Studieadministrasjon
Bilde av Marie  Nicolaisen Nicolaisen , Marie Studiekonsulent for Kulturhistorie og museologi. Internasjonal koordinator 22 85 42 73 marie.nicolaisen@ikos.uio.no Studieadministrasjon, Emner, Eksamen, Delstudium i utlandet, Veiledning, Studieplaner, Opptak, Internasjonalisering, Kulturhistorie
Bilde av Thomas Nilsen Nilsen, Thomas Rådgiver (+47) 22 85 61 28 thomas.nilsen@hf.uio.no Økonomi, Regnskap, Ekstern finansiering, Prosjekter
Bilde av Astrid Nilsen-Nygaard Nilsen-Nygaard, Astrid seniorkonsulent/arkivar +47 22 85 43 93 astrid.nilsen-nygaard@hf.uio.no Arkiv, ePhorte
Bilde av Thorbjørn Nordbø Nordbø, Thorbjørn Assisterende fakultetsdirektør +47 228 44331 +47 97675451 thorbjorn.nordbo@hf.uio.no Organisasjon, Forskning
Nordick, Lisa Rådgiver +47-22856041 lisa.nordick@iln.uio.no
Bilde av Evian Nordstrand Nordstrand, Evian Rådgiver +47-22856318 evian.nordstrand@hf.uio.no Personaladministrasjon
Bilde av Onega Novikova Novikova, Onega Seniorkonsulent +47-22845053 onega.novikova@hf.uio.no Regnskap, Økonomi
Bilde av Torunn Nyland Nyland, Torunn Rådgiver/Arbeidslivskoordinator +47 228 44855 +47 40552150 torunn.nyland@hf.uio.no Studieadministrasjon, Arbeidsliv, Samfunnskontakt, Vitenskapsbutikken, Alumnus, Arrangementer, Kompetansesamtale
Bilde av Vibeke Enstrøm Nøkling Nøkling, Vibeke Enstrøm Førstekonsulent +47-22856939 v.e.nokling@hf.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling
Bilde av Jon Anstein Olsen Olsen, Jon Anstein Forskningsrådgiver 22857890 j.a.olsen@ifikk.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Cristin, Ekstern finansiering
Bilde av Tonje Nathalie Olsen Olsen, Tonje Nathalie Seniorkonsulent +47-22857755 t.n.olsen@hf.uio.no
Bilde av Espen Smith Ore Ore, Espen Smith Overingeniør +47-22 858189 +47-913 907 48 / +30-695 555 0615 e.s.ore@iln.uio.no Digital Humaniora, Edisjonsfilologi, Tekstkoding, XML, Tekstdatabaser, Relasjonsdatabaser
Bilde av Kim Madsen Pham Pham, Kim Madsen Avdelingsingeniør k.m.pham@hf.uio.no
Bilde av Hong Loan Thi Phan Phan, Hong Loan Thi Seniorkonsulent 22 85 42 47 h.l.t.phan@hf.uio.no
Bilde av Anne Lise Bækholt Pound Pound, Anne Lise Bækholt Førstekonsulent +47-22854112 a.l.b.pound@ifikk.uio.no Ekspedisjon, Innkjøp, forskerbolig
Bilde av Joel Priestley Priestley, Joel Senioringeniør +47-22855910 joel.priestley@iln.uio.no Korpus, Språkteknologi
Bilde av Katrine Randin Randin, Katrine Administrativ leder 22856769 +47-92694995 katrine.randin@iakh.uio.no Personalledelse, Økonomistyring
Bilde av Ragnhild Rebne Rebne, Ragnhild Administrativ leder +47 228 55926 +47 48179393 ragnhild.rebne@ikos.uio.no Personalledelse, Økonomistyring
Bilde av Ellen Rees Rees, Ellen Prodekan for forskning og forskerutdanning +47-22858677 +47-98830354 ellen.rees@hf.uio.no nordisk litteratur, litteratur og litteraturvitenskap, film, adaptasjon, nasjonal identitet, samtidslitteratur, Ibsen, Drama
Bilde av Helga Reiss Reiss, Helga HR-sjef +47-22858310 +47-97040008 helga.reiss@hf.uio.no Personaladministrasjon