Arve T. Thorsen

Rådgiver - Forskningsseksjonen
Bilde av Arve T. Thorsen
English version of this page
Telefon +47-22856069
Mobiltelefon 97116069 97 11 60 69
Rom 289
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse P A Munchs hus
Postadresse Postboks 1079 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Historie

Arbeidsområder

Forskningsstrategi

Arbeider for tiden i tillegg med fakultetets historie

 

Bakgrunn

Dr. art fra UiO 2010

Har jobbet med forsknigsadministrasjon og - strategi ved HF/UiO siden 2004

Har undervist og vært sensor i modern europeisk historie i en årrekke

Spesialist på nasjonalisme og nasjonsbygging i Europa og har publisert bredt innenfor denne tematikken

Mangeårig tillitsvalgt ved Humanistisk fakultet

Aktiv i UiOs kunstforening

Emneord: Forskningsadministrasjon, Eksternfinansiering, Universitetshistorie

Publikasjoner

 • Thorsen, Arve T. (2008). Das deutsche kulturelle und sprachliche Erbe in Norwegen. Osloer Beitrage zur Germanistik.  ISSN 0801-0781.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (1998). Fra Sedan til Versailles, I:  Tyskland og vi.  Norsk folkemuseum.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (1998). Tyske selvbilder og tysk identitet 1800-1914, I:  Tyskland og vi

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorsen, Arve T. (2008). The Nation as Faith - Revealing the Secrets of French and German Nationalism in the Eve of the First World War. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.  ISBN 9783639074277.  340 s.
 • Sigurdsøn, Ragnhild & Thorsen, Arve Tuflåt (red.) (1998). Tyskland og vi. Norsk folkemueseum, Oslo.
 • Sigurdsøn, Ragnhild & Thorsen, Arve Tuflåt (red.) (1998). Tyskland og vi. Essaysamling. Norsk folkemuseum, Oslo.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (1997). nasjonaldagsfeiringene i Paris og Berlin 1895-1905. To nasjonaldager - ett komparativt nasjonalismebarometer. Norges forskningsråd.  293 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Balsvik, Eivind & Thorsen, Arve T. (2009). "Misforstått timetelling". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Thorsen, Arve T. (2008). The Gospel of the Fatherland – Christianity, Universality and National Thought in France and Germany in the Early 20th Century. Acta Humaniora. 334.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (2000). Franrike - sivilisasjonens spydspiss. Franske nasjonale selvbilder fra Girondinerne til le Pen.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (2000). La Scandinavie et l'Europe.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (2000). L'affaire Dreyfus et la Norvège.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (2000). Religion et nationalisme.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (2000). The Gospels of the Fatherland - Religion and National Thought in France and Germany in the 'Belle Epoque'.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (2000). Zwischen Transposition und Fusion - Religion und Nationalismus in Deutschland und Frankreich vor dem Ausbruch des ersten Weltkrieges.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (1999). En nordmann i Øst-Berlin - historiske refleksjoner rundt Berlin og Tyskland etter murens fall.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (1999). L'évangile des nations.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (1999). Religion og nasjonalisme i Tyskland og Frankrike før den første verdenskrig - noen historiefilosofiske betraktninger.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (1999). Tro og tanke - Nasjonal hukommelse til husbruk. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (1998). A success and a failure - the national day celebrations in Berlin and Paris 1895-1905.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (1998). Foundation myths at work - National day celebrations in France, Germany and Norway in a comparative perspective.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (1998). Paradoksenes historie. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Thorsen, Arve Tuflåt (1998). Touching the limits of collective memory - Norway and the legacy of the 1848 Revolution.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. jan. 2016 10:00 - Sist endret 18. sep. 2017 11:40