Personer med emneord «Kommunikasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Jan Svennevig Svennevig, Jan Professor +47-22856148 jan.svennevig@iln.uio.no Nordisk språk, Tekstvitenskap, Kommunikasjon, Retorikk