RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

Foto: Robert Collins, Pixabay og Andreas Rønningen

RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse skal avdekke de grunnleggende kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse.

Dette gjøres i skjæringspunktene mellom humaniora og naturvitenskap, kunst og vitenskap, og med anvendelse av avansert teknologi. 

Arrangementer

17. apr. 2018 13:15 - 15:00 , Forsamlingssalen, Harald Schjeldrups hus

The RITMO Seminar Series is a monthly forum for sharing new research.

8. mai 2018 13:15 - 15:00 , Forsamlingssalen, Harald Schjeldrups hus

The RITMO Seminar Series is a monthly forum for sharing new research.

12. juni 2018 13:15 - 15:00 , Forsamlingssalen, Harald Schjeldrups hus

The RITMO Seminar Series is a monthly forum for sharing new research.

Et samarbeid mellom

institutt for musikkvitenskap

institutt for informatikk

psykologisk institutt

Et senter for fremragende forskning i Norge

senter for fremragende forskning i Norge

Ledige stillinger

Se hvilke utlysninger vi har ute for ph.d., postdoktor og administrative stillinger.