RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

Foto: Robert Collins, Pixabay og Andreas Rønningen

RITMO skal avdekke de grunnleggende kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse.

Dette gjøres i skjæringspunktene mellom humaniora og naturvitenskap, kunst og vitenskap, og med anvendelse av avansert teknologi. 

Et senter for fremragende forskning i Norge

Kontakt