English version of this page

Sverm-resonans

En interaktiv kunstinstallasjon på Ultima-festivalen 2017. Resonerende gitarer, kontrollert av menneskelig stillstand.

Sverm-resonans

Sverm-resonans på Sentralen under Ultima-festivalen 2017.

Konsept

Touch the guitars
Installasjonen er like mye haptisk som lydlig.

En installasjon som gir deg tilgang til stillstand, lyd og vibrasjon.

Stå stille. Lytt. Finn lyden. Beveg deg. Stå stille. Lytt. Hør spenningen. Kjenn på bevegelsene dine. Slapp av. Stå enda stillere. Lytt dypere. Føl på grensen mellom det kjente og det ukjente, det kontrollerbare og det ukontrollerbare. Hvordan møter kroppen lyden? Hvordan møter lyden kroppen? Hva hører du?

Gå bort til en av gitarene. Plasser deg fordan den og kjenn på stillstanden din. Hvis du vil kan du plassere hendene på instrumentet. Forsøk å lukke øynene. Åpne sansene for lydvibrasjonene du føler og hører. Stå så lenge du vil og kjenn på utviklingen av lyden, og dine indre opplevelser, bilder og assosiasjoner. I motsetning til et tradisjonelt instrument "spilles" disse gitarene ved at du står stille. Den levende kroppen interagerer med et elektronisk lydsystem spilt gjennom et akustisk instrument. Sverm-resonans utforsker møtepunktet mellom det taktile og det kinesiske, kroppen og sinnet, og mellom bevegelse og lyd.

Teknisk informasjon

Guitar with micro-computer
Mikromaskinen Bela på en av gitarene.

Det tekniske oppsettet i Sverm-resonans er basert på møtepunktet mellom digital og akustisk lydproduksjon. Hver av gitarene er utstyrt med en liten mikromaskin (Bela) som produserer elektronisk lyd gjennom en høyttaler plassert på baksiden av gitarene. Det er ingen eksterne høyttalere, all lyden kommer fra vibrasjonen i de akustiske gitarene. Hver av gitarene produserer en langsomt pulserende lyd - basert på additiv syntese med litt tilfeldighet på sinustonene - som puster og gir liv til lydlandskapet. Gitarene er også utstyrt med en infrarød sensor som registrerer en person som står foran gitaren, og som inverskontrollerer amplituden til et pulserende støysignal. Det betyr at jo lenger du står stille, jo mer lyd får du.

Om installasjonen

Sverm-Resonans at Sentralen
Sverm-Resonans på Sentralen.

Sverm-Resonans er en ny lydinstallasjon av Alexander Refsum Jensenius, Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand, Victoria Johnson, Victor Gonzalez Sanchez, Agata Zelechowska og Charles Martin.

Installasjonen er et resultat av de pågående kunst/vitenskapsprosjektene Sverm, MICRO og AAAI, tre prosjekter som på forskjellig måte utforsker menneskelig mikrobevegelse og musikalsk mikrolyd. Støttet av Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd, Norsk kulturfond, Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og bilde og Nordisk kulturfond.

Arrangør

Ultima
Publisert 11. sep. 2017 21:08 - Sist endret 11. sep. 2017 21:08