English version of this page

MICRO - Menneskelig mikrobevegelse i musikkpersepsjon og interaksjon

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille.

Om prosjektet

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Dette har vært et viktig spørsmål i musikkvitenskapen og musikkpsykologien de siste årene. Mesteparten av forskningen har så langt fokusert på relativt store kroppsbevegelser, slik som dansing. Dette prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille. Selv om slike mikrobevegelser knapt er synlige, kan de observeres i en bevegelseslab. Dette gjør det mulig å gjennomføre studier for å se på effekten av musikk på mikrobevegelser. 

Prosjektet vil lede til: 

 • kunnskap om hvordan musikk påvirker menneskelig bevegelse på et mikronivå
 • en stor, åpen database med opptak av mikrobevegelser
 • programvare for å teste ut bruk av mikrobevegelser i interaktive musikksystemer

Prosjektet bygger på den nyeste forskningen i musikkvitenskap, psykologi og nevrovitenskap. Mesteparten av forskningen vil foregå i bevegelseslab'en ved Institutt for musikkvitenskap.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd.

Varighet

2016 - 2020

Publikasjoner

 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Expert Commentary: Pushing The Sensor Boundaries In Digital Musical Instruments, I: Alexander Refsum Jensenius & Michael J. Lyons (red.),  A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-3-319-47213-3.  Expert Commentary.  s 402 - 403
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Exploring music-related micromotion, I: Clemens Wöllner (red.),  Body, Sound and Space in Music and Beyond: Multimodal Explorations.  Routledge.  ISBN 9781472485403.  Chapter.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Sonic Microinteraction in "the Air", I: Pieter-Jan Maes; Micheline Lesaffre & Marc Leman (red.),  The Routledge Companion to Embodied Music Interaction.  Routledge.  ISBN 9781138657403.  46.
 • Alexander Refsum Jensenius; Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Agata Zelechowska & Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction, I: Cumhur Erkut (red.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Aalborg University Copenhagen.  KAPITTEL.  s 442 - 445
 • Alexander Refsum Jensenius; Agata Zelechowska & Victor Evaristo Gonzalez Sanchez (2017). The Musical Influence on People's Micromotion when Standing Still in Groups, I: Vesa Välimäki; Jukka Pätynen & Tapio Lokki (red.),  Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017.  Aalto University.  ISBN 978-952-60-3729-5.  Social interaction.  s 195 - 200

Se alle arbeider i Cristin

 • Alexander Refsum Jensenius (2018). RITMO - et nytt senter for fremragende forskning.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Dans i musikkfaget i skolen.
 •  (2018). Sverm-Pluck.
 •  (2018). Musikkprogram kan avsløre cerebral parese.
 •  (2018). Sverm-Resonans: interactive installation with resonating guitars and Bela.
 • Alexander Refsum Jensenius (2018). Kan musikk påvirke stillstanden din?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). How Build An Eco-System? Panel discussion on how to best support a Norwegian music/tech eco-system.
 • Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Agata Zelechowska & Alexander Refsum Jensenius (2017). The influence of music in people's standstill.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Quantitative Video analysis for Qualitative Research.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). From Interactive music-dance to clinical tool for cerebral palsy.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Fremtidens musikk.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Kognisjon, musikk og teknologi.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Musikk og bevegelse.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Fremtidens musikk.
 • Alexander Refsum Jensenius; Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand; Marco Donnarumma; Are Brean & Jo C. Bruusgaard (2017). Panel: Biophysical Music.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Musikk og bevegelses-laben ved Institutt for musikkvitenskap.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Status musikkteknologi ved UiO: forskning og undervisning.
 • Alexander Refsum Jensenius; Victor Evaristo Gonzalez Sanchez; Agata Zelechowska & Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand (2017). Exploring the Myo controller for sonic microinteraction.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). The importance of "nothing": studying human music-related micromotion.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Micro, Meso, Macro: Music-related body motion at different spatiotemporal levels.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Online tools that will kickstart creativity.
 • Alexander Refsum Jensenius; Agata Zelechowska & Victor Evaristo Gonzalez Sanchez (2017). The musical influence on people’s micromotion when standing still in groups.
 • Agata Zelechowska (2017). Combining eye-tracking and motion capture to study human bodily micromotion in music perception.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). From resonating strings to autonomous electronic instruments - towards a new organology.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Touching the digital: acoustic resonances in an electronic world.
 • Alexander Refsum Jensenius; Tellef Kvifte; Kjell Tore Innervik; Charles Patrick Martin; Ragnhild Brøvig-Hanssen; Trond Lossius & Ximena Alarcón Diaz (2017). Panel: New Interfaces for Musical Expression.
 • Alexander Refsum Jensenius (2017). Humanities and technology - with a musicological twist.
 •  (2017). Improvisation for Linnstrument, voice and Mogees.
 •  (2017). Ensemble Metatone - Improvised Touchscreen Performance.
 •  (2017). Sverm-Resonans.
 •  (2017). Sverm-Muscle.
 •  (2017). Han brukte fire år på å få forskningsstøtte.
 •  (2017). Vil finne magien i musikken.
 •  (2017). Leter etter magien i musikken.
 •  (2017). Tar roboter over musikken?.
 •  (2017). European Open Data Champions.
 •  (2017). Forsker på musikk - ved å stå stille.
 •  (2017). Sverm-Resonans.
 •  (2017). Sverm-Puls.
 •  (2017). Sverm-Resonans.
 •  (2017). Sverm-Resonans.
 •  (2017). Sverm-resonans.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Åpen forskning – et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Crossing the Boundaries between Humanities and Technology: Challenges and Opportunities.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Åpen forskning - et humanistisk-teknologisk perspektiv.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Musikk som beveger.
 • Alexander Refsum Jensenius & Kristian Nymoen (2016). Muskel- og bevegelsesmusikk.
 • Bo Zhou & Alexander Refsum Jensenius (2016). The Musical Gestures Toolbox – Towards Digital Musicology in Matlab.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Exploring Music-related Micromotion in the Artistic-Scientific Research Project Sverm.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Why does technology help music become more human?.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Musikk som beveger.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). The Influence of Music on Human Standstill.
 • Alexander Refsum Jensenius (2016). Embodied Musical Cognition - Challenges and Possibilities.
 •  (2016). Edges.
 •  (2016). Musikk, dansefot og gåsehud.
 •  (2016). Slik påvirker musikk og dans oss.
 •  (2016). Mennesket er avhengig av rytme.
 •  (2016). Musikkforsker: Pussig at man må sitte stille på klassisk konsert.
 •  (2016). Den nye luksusen den absolutte tyssnad....
 •  (2016). Hvordan påvirkes musikk og dans av hverandre?.
 •  (2016). Music Moves: Why does music make you move?.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: musikkvitenskap, musikkteknologi, musikkognisjon, musikk og bevegelse
Publisert 4. juli 2016 11:09 - Sist endret 7. mars 2018 10:12