Etter- og videreutdanning ved Det humanistiske fakultet

Trenger du eller dine medarbeidere kompetansepåfyll? HF tilbyr tilpassede og faste kurs, kurs som skreddersys for en gruppe eller som man kan delta på som enkeltperson.

Kunnskap fra fersk forskning

Kurstilbudet er fundert i forskningsbasert kunnskap, men trenger ikke å ha et forskningsinnhold. Omfang, fagtilbud og målgrupper for etter- og videreutdanningen varierer mellom instituttene som organiserer fagene.

Langsiktig samarbeid et alternativ

Har du og din virksomhet behov for et større videreutdanningstilbud innenfor områdene språk og kommunikasjon, kultur og samfunn, går vi gjerne i dialog om en bredere samarbeidsavtale. Vi har rammeavtaler med oppdragsgivere innenfor flere bransjer og sektorer.
 

Publisert 18. mai 2010 13:04 - Sist endret 12. nov. 2012 10:30