Praksis i studietiden

Ta et praksisemne og få relevant arbeidserfaring underveis i studiene! Mange av programmene på HF tilbyr praksis som integrert del av graden.