Praksis i studietiden

Ta et praksisemne og få relevant arbeidserfaring underveis i studiene! Mange av programmene på HF tilbyr praksis som integrert del av graden.

Kombinere praksis med delstudier i utlandet?

Washington Semester Program er et unikt program som kombinerer studier og utplassering i arbeidslivet. Åpent for alle programstudenter på HF.

career:Asia

På årsenheten career:Asia tilbringer du ett år i Kina, India eller Japan, med en kombinasjon av business-studier og arbeidspraksis. Og etterpå kan du legge til forståelse av bedriftsskultur i Asia som en ny ferdighet.