Fronter

  • Fronter er lukkede klasserom på nett som brukes av mange hundre emner på HF.
    Om Fronter skal brukes på "ditt" emne ser du på emnebeskrivelsen eller emnets semesterside.
  • Du bruker ditt vanlige UiO-brukernavn og passord for å få tilgang
  • Fronter brukes blant annet til innleveringer, beskjeder, prøver og diskusjoner.
     
  • Gå direkte til Fronter


Kontaktinformasjon 

  • Mangler du brukernavn og passord eller har du tekniske problemer tar du kontakt med student-it
  • For alle andre spørsmål tar du kontakt med lærer eller administrasjonen på emnet (se emnets semesterside)