Vi vurderer deg. Du evaluerer oss.

Akkurat slik vi vurderer dine prestasjoner gjennom studiet og setter karakterer, ber vi deg delta i evalueringer av emnene du tar og studieprogrammet du går på, og si hva du mener om studietilbudet.

Gjennom evalueringer av emner og studieprogrammer har studentene mulighet til å gi tilbakemelding om og innspill til forbedringer av emner og programmer.

Slike evalueringer inngår i det systematiske arbeidet med å gjøre kvaliteteten på studiene enda bedre for deg selv og framtidige studenter.

Hver vår vil du bli bedt om å delta i en evaluering av studieprogrammet du er tatt opp på.

Hver gang du følger et emne, vil du bli bedt om å evaluere emnet underveis i semesteret. Av og til vil du også bli bedt om svare på et spørreskjema om enkelte emner etter at undervisning og eksamen er avsluttet. Denne siste typen evaluering er også viktig i det løpende arbeidet med å gjøre studiene enda bedre.

Publisert 29. apr. 2010 11:42 - Sist endret 16. juni 2010 15:03