English version of this page

IT- og AV-tjenester ved Det humanistiske fakultet

IT-støtte til forskning og formidling

Hjelp undervisningsrom

Støtte og veiledning

Serviceerklæring

HF-IT har en egen serviceerklæring som skal sikre god service til brukerne.

Kontaktpunkt for ansatte

E-post: orakel@hf.uio.no

Telefon: 22 85 43 44
Skranke: Rom 260, 2. etg., P.A. Munchs hus 
Åpningstider: Man-Fre 1000 - 1400

Telefon og epost besvares av Houston, UiOs brukestøttesenter.

Kontaktpunkt for studenter

E-poststudent-it@hf.uio.no

Telefon: 22 85 74 25
Skranke: 2. etg. Sophus Bugges hus
Åpningstider: Man-Fre 1000 - 1400

Ved hastesaker utenom våre åpningstider, kontakt Houston.

Gå direkte til