Bytte skrivespråk i OS X (Mac)

Veiledningen viser hvordan du kan sette opp din Mac med flere skrivespråk og hvordan du bytter mellom forskjellige skrivepråk.

Gå til System Preferences → Language & Region. Klikk på knappen Keyboard Preferences...

System Preferences - Input Source

Under Input Sources klikker du på pluss-knappen under venstre kolonne.

Søk fram og velg Greek Polytonic

Søk fram Greek og velg Greek Polytonic og avslutt med å klikke på knappen Add.

Påse at Show Input menu in menu bar er aktivert.

Fra Input menu velger du mellom skriftspråkene:

I Input Mac menu kan du velge skriftspråk og aktivere virtuelt tastatur på skjermen

Hurtigtastekompinasjonen for å bytte skrivespråk er shift + ctrl + space (eller alternativt bare holde inne ctrl + space):

Hurtigttaster for bytte av skrivespråk

Ved å velge Show Keyboard Viewer får du se et virtuelt tastatur for skriftspråket:

Visning av virtuelt tastatur på skjermen

Publisert 26. feb. 2016 09:41 - Sist endret 29. feb. 2016 13:31