English version of this page

Pages for OS X: Eksportere til PDF

Veilederen viser hvordan du kan eksportere din eksamensbesvarelse i tekstbehandleren Pages i OS X til PDF.

Når du er klar til å levere inn din eksamensbesvarelse. Gå til File → Export To → PDF... .

 

Hvordan ekportere til PDF i Pages

 

I det neste vinduet velger du bildekvaliteten på bildene du har i dokumentet når du eksporter til PDF. Klikk deretter på knappen Next... .

 

Pages: Eksporter til PDF - bildekvalitet

 

Gi PDF-filen et passende navn i feltet Save As og avslutt med å klikke på knappen Export:

 

Pages: Gi PDF-filen et passende navn

Publisert 8. okt. 2015 19:15 - Sist endret 24. apr. 2016 19:37