Fullt hjemmeområde?

Alternativer

Når hjemmeområdet går fullt kan det føre til forskjellige problemer og feilmeldinger i forbindelse med lagring av dokumenter og utskrift. Du har da 4 alternativer.

  1. Du kan rydde.
  2. Du kan søke USIT om et personlig forskningslagringsområde.
  3. Du kan få utvidet hjemmeområdet.
  4. Du kan søke om ekstra plass for jobbrelatert materiale.

1. Rydd hjemmeområdet

Husk at tekstdokumenter vanligvis tar lite plass mens bilder, musikk og film tar stor plass.

2. Personlig lagringsområde til forskning

Forskere ved UiO kan søke om sitt eget område på opp til 1TB som de kan bruke ved behov for lagring av data relatert til sin forskningsvirksomhet.

3. Utvidelse av hjemmeområdet (M:)

Dersom hjemmeområdet ikke er på mer enn 30 Gb kan man søke om å få det utvidet med 10 Gb. Søknaden sendes dmlf-gruppa@hf.uio.no. Oppgi grunnen(e) til at du trenger mer plass på hjemmeområdet ditt.

3. Diskplass for jobbrelatert materiale

IT-seksjonen drifter egne servere (hf-depot') der ansatte ved HF kan få tildelt lagringsplass for jobbrelatert materiale. Dette er områder hvor man kan dele informasjonen med andre personer med UIO-konto.

Hvor lagrer jeg dokumentene mine?

Om lur lagring av ulike filer og dokumenter.