English version of this page

Lagringstjenester

IT-seksjonen drifter egne servere (kalt 'HF-depot') der forskere ved HF kan få tildelt lagringsplass for jobbrelatert materiale. Typisk er dette arbeidsområder som fungerer som vanlige disker. De benyttes der hjemmeområde og fellesområde ikke er egnet eller har tilstrekkelig kapasitet.

Hvert institutt ved HF har fått tildelt en viss diskstørrelse på HF-depot som kan justeres ved behov. Hver ansatt eller en gruppe ansatte (for eksempel en forskningsgruppe) får så tildelt "sitt" område innenfor instituttets område.

Tjenesten er per dags dato gratis. Søk om plass på HF- depot

 

 

Se også

 

Publisert 1. juli 2013 12:58 - Sist endret 3. apr. 2017 16:59