Språk

Portal med elektroniske ressurser knyttet til franskundervisningen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

GREI inneholder grammatikkspill og analyser for både bokmål og nynorsk. Alt er tilpasset elever fra 5. klasse på barnetrinnet til og med 3. klasse på videregående skole.

Portal med elektroniske ressurser knyttet til italienskundervisningen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Portal med elektroniske ressurser knyttet til portugisiskundervisningen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Portal med elektroniske ressurser knyttet til spanskundervisningen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Portal med elektroniske ressurser knyttet til tsjekkiskundervisningen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Portal med elektroniske ressurser knyttet til tyskundervisningen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.